BelRAI

 

Wat is BelRAI

BelRAI instrumenten brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

  • Kwalitatieve zorgplanning na te streven;
  • Kwaliteitsmonitoring te realiseren.

Antwoorden op de BelRAI items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.

Er bestaan verschillende BelRAI instrumenten, die gebruikt kunnen worden in verschillende zorgsectoren. Deze instrumenten bestaan zowel uit gemeenschappelijke items als uit setting-specifieke items.

 

Stapsgewijze implementatie in Vlaanderen

In Vlaanderen werd een Vlaams BelRAI Platform ontwikkeld waarop de verschillende BelRAI instrumenten stapsgewijs geïntegreerd zullen worden.

Op 1 juni 2021 werd de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s/Welzijnsverenigingen. Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen (vanaf 18 jaar) en zal gebruikt worden voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Voor personen onder de 18 jaar verandert er voorlopig niets.

Na de uitrol van de BelRAI Screener volgt vanaf juni 2022 het Sociaal Supplement, vanaf juni 2023 volgen het BelRAI Home Care instrument en voor de residentiële ouderenzorg het BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) instrument.

REF: Agentschap Zorg en Gezondheid

 

Ook bij Anker kan je terecht voor opleiding BelRAI Long Term Care Facilities voor indicatiestellers

 

Aan de slag met BelRAI

 

Gratis kennismakingssessie

 

 

BelRAI LTCF opleiding voor gebruikers

 

Het BelRAI Long Term Care Facilities (LTCF) instrument maakt een uitgebreide beoordeling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Het LTCF instrument stelt de zorgverleners en het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.
De resultaten van een BelRAI LTCF beoordeling ondersteunen zorgverleners bij de realisatie van een kwaliteitsvol zorgplan. 

Iedere zorgverlener die BelRAI beoordelingen invult en gebruikt voor zorgplanning moet eerst een BelRAI LTCF opleiding volgen die volgende thema’s omvat:

  • BelRAI introductie
  • het leren invullen van de BelRAI items (theorie en praktijk)
  • soorten BelRAI resultaten (theorie en praktijk)
  • BelRAI resultaten gebruiken bij het opmaken van een individueel zorgplan
  • casusbespreking op basis van BelRAI LTCF (te bespreken op intervisiedag)
  • tips voor de implementatie van BelRAI in de eigen organisatie

Om interactie mogelijk te maken is een maximum aantal van 10 deelnemers per groep toegelaten.

De opleiding duurt 3 dagen, waarvan 2 opleidingsdagen en 1 intervisiedag, opgesplitst in 2 halve dagen.

De Ankertrainer is een gecertificeerd BelRAI trainer.

De gebruikers kunnen gedurende zes maanden na de opleiding terecht bij de trainer voor allerlei vragen

 

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Anneleen via mail: vormingen@anker-vzw.be of telefonisch met Hilde op 0479 625 004.