Crisismanagement en managementondersteuning voor voorzieningen in nood door corona

Ook Anker werd aangesteld door Agentschap Zorg en Gezondheid om deze operationele ondersteuning te verlenen.

Ondanks de preventieve maatregelen (bv. verbod op extern bezoek) staan een aantal voorzieningen, in de eerste plaats woonzorgcentra, voor grote uitdagingen die ze niet altijd binnen hun normale personeels- en managementsomkadering kunnen opvangen. 

De Vlaamse Regering stelt daarom een budget ter beschikking voor tijdelijke managementondersteuning aan zulke residentiële voorzieningen. Dankzij de managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om via diverse kanalen bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt en zo de zorgcontinuïteit te organiseren/garanderen.

 

Wat je van ons mag verwachten

Samen met u denken we na en geven u advies over de te nemen beslissingen. We bieden u praktische ondersteuning op vele vlakken, ook op de werkvloer. We kunnen u helpen tot de situatie in het woonzorgcentrum terug gestabiliseerd is.

Verder nemen we bij een outbreak van corona of uitval van medewerkers samen de volgende stappen.

 • actie ondernemen bij het uitwerken van de cohorte-afdeling
 • nadenken over de organisatie over de zorg in zijn totaliteit
 • mee nadenken over de mentale zorg van de bewoners
 • hoofdverpleegkundigen ondersteunen
 • tips geven over hoe je de medewerkers kan ondersteunen
 • een positieve noot blijven brengen en moed geven aan iedereen
 • advies geven rond overlegkanalen en aanpak van vergaderingen
 • samen met het outbreakteam alle acties tot in detail bekijken en eventueel bijsturen
 • ondersteuning geven wanneer er spanning zou ontstaan in teams
 • samen zoeken naar extra personeel indien nodig
 • samen kijken hoe het 'leven in het woonzorgcentrum' zoveel mogelijk kan blijven doorgaan zoals vroeger
 • communicatie naar familie en mantelzorgers helpen opstellen
 • ....

Kortom, zorg helpen dragen voor iedereen.

Heb je dringend ondersteuning nodig? Neem, nadat u een goedkeuring van het agentschap heeft telefonisch contact op met Hilde op het nummer 0479 625 004. Op die manier kunnen we snel afspraken maken en gaat geen tijd verloren. 

 

Voor wie

Het gaat over voorzieningen waar een groot aantal bewoners vermoedelijk met COVID-19 besmet zijn en men tegelijk geconfronteerd wordt met een sterke uitval van personeel. De basiszorgverlening verzekeren en tegelijk de risico’s door de COVID-besmetting controleren, stelt de voorzieningen voor grote uitdagingen die ze niet altijd binnen hun normale personeels- en managementsomkadering kunnen opvangen.

Ze kunnen zich beroepen op het team van infectieziektebestrijding binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid voor zorginhoudelijk advies (bv. organisatie van cohortzorg, gebruik van beschermend materiaal), maar hebben soms ook operationele ondersteuning nodig bij de organisatie van de basisprocessen die moeten gecontinueerd worden ondanks de uitbraak van het virus: poets, keuken, onderhoud, zorg, communicatie met familieleden, doorstroom van en naar het ziekenhuis, ...

De Vlaamse Regering stelt daarom een budget ter beschikking voor tijdelijke managementondersteuning aan zulke residentiële voorzieningen. Dankzij de managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om via diverse kanalen bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt en zo de zorgcontinuïteit te organiseren/garanderen.

Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer. Zorg en Gezondheid evalueert welke woonzorgcentra daarvoor in aanmerking komen.

 

Criteria voor het aanstellen van een crisismanager

Zorg en Gezondheid evalueert op basis van deze criteria welke woonzorgcentra in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanstelling van een crisismanager:

 1. meerdere bewoners in de voorziening zijn (vermoedelijk) besmet met COVID-19;
 2. de voorziening kent een grote personeelsuitval ten gevolge van de uitbraak van COVID-19;
 3. de lokale directie dreigt de controle over de operationele werking te verliezen of is deze al verloren en krijgt zelf geen toegang tot bijkomende managementondersteuning;

Op basis van informatie uit meldingen van uitbraken, contacten met de woonzorgcentra en de registraties van COVID-19-gegevens in het e-loket, zal Zorg en Gezondheid een crisismanager voorstellen aan de woonzorgcentra waar dit het meest nodig is.

 

Aanstelling crisismanager

Zorg en Gezondheid verwittigt het woonzorgcentrum dat ze kunnen overgaan tot de aanstelling van een crisismanager. Het woonzorgcentrum stelt zelf de crisismanager aan.

De crisismanager wordt max. 10 dagen aangesteld. Deze periode is 1 maal verlengbaar.

Het woonzorgcentrum kan hiervoor rekenen op een subsidie van 1.000 euro/dag. De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van facturen.

Zorg en Gezondheid verwittigt via provinciale noodplanning de lokale noodplanningsambtenaar en burgemeester. Het woonzorgcentrum en de crisismanager zijn verplicht te overleggen met de lokale noodplanning.