Managementondersteuning voor voorzieningen in nood door corona

Ook Anker kan/mag deze operationele ondersteuning bieden

Ondanks de preventieve maatregelen (bv. verbod op extern bezoek) staan een aantal voorzieningen, in de eerste plaats woonzorgcentra, voor grote uitdagingen die ze niet altijd binnen hun normale personeels- en managementsomkadering kunnen opvangen. 

De Vlaamse Regering stelt daarom een budget ter beschikking voor tijdelijke managementondersteuning aan zulke residentiële voorzieningen. Dankzij de managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om via diverse kanalen bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt en zo de zorgcontinuïteit te organiseren/garanderen.

 

Voor wie

Het gaat over voorzieningen waar een groot aantal bewoners vermoedelijk met COVID-19 besmet zijn en men tegelijk geconfronteerd wordt met een sterke uitval van personeel. De basiszorgverlening verzekeren en tegelijk de risico’s door de COVID-besmetting controleren, stelt de voorzieningen voor grote uitdagingen die ze niet altijd binnen hun normale personeels- en managementsomkadering kunnen opvangen.

Ze kunnen zich beroepen op het team van infectieziektebestrijding binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid voor zorginhoudelijk advies (bv. organisatie van cohortzorg, gebruik van beschermend materiaal), maar hebben soms ook operationele ondersteuning nodig bij de organisatie van de basisprocessen die moeten gecontinueerd worden ondanks de uitbraak van het virus: poets, keuken, onderhoud, zorg, communicatie met familieleden, doorstroom van en naar het ziekenhuis, ...

De Vlaamse Regering stelt daarom een budget ter beschikking voor tijdelijke managementondersteuning aan zulke residentiële voorzieningen. Dankzij de managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om via diverse kanalen bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt en zo de zorgcontinuïteit te organiseren/garanderen.

Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer. Zorg en Gezondheid evalueert welke woonzorgcentra daarvoor in aanmerking komen.

 

Criteria voor het aanstellen van een crisismanager

Zorg en Gezondheid evalueert op basis van deze criteria welke woonzorgcentra in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanstelling van een crisismanager:

  1. meerdere bewoners in de voorziening zijn (vermoedelijk) besmet met COVID-19;
  2. de voorziening kent een grote personeelsuitval ten gevolge van de uitbraak van COVID-19;
  3. de lokale directie dreigt de controle over de operationele werking te verliezen of is deze al verloren en krijgt zelf geen toegang tot bijkomende managementondersteuning;

Op basis van informatie uit meldingen van uitbraken, contacten met de woonzorgcentra en de registraties van COVID-19-gegevens in het e-loket, zal Zorg en Gezondheid een crisismanager voorstellen aan de woonzorgcentra waar dit het meest nodig is.

 

Aanstelling crisismanager

Zorg en Gezondheid verwittigt het woonzorgcentrum dat ze kunnen overgaan tot de aanstelling van een crisismanager. Het woonzorgcentrum stelt zelf de crisismanager aan.

De crisismanager wordt max. 10 dagen aangesteld. Deze periode is 1 maal verlengbaar.

Het woonzorgcentrum kan hiervoor rekenen op een subsidie van 1.000 euro/dag. De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van facturen.

Zorg en Gezondheid verwittigt via provinciale noodplanning de lokale noodplanningsambtenaar en burgemeester. Het woonzorgcentrum en de crisismanager zijn verplicht te overleggen met de lokale noodplanning.