De meeste conflicten vinden hun oorsprong in de beste bedoelingen

Meningsverschillen, roddels, onbegrip, niet nakomen van afspraken, doorschuiven van verantwoordelijkheden, al deze elemeneten kunnen de aanleiding zijn tot conflicten op de werkvloer. Als conflicten correct worden aangepakt kunnen ze echter verrijkend zijn voor het team. Vanuit het inzicht en het besef dat een team is samengesteld uit collega’s die elk een eigen visie hebben en werken vanuit hun eigen achtergrond en waardenkader, gaan we samen (pro)actief op zoek naar de kansen die dit biedt. M.a.w. hoe kunnen we (dreigende) conflicten hanteren en erop anticiperen in functie van een optimale samenwerking ?

 

Deze vorming kan ook via tussenkomst van FeBi. Wil je een inhouse vorming op maat over het thema conflicten, neem dan contact op.

 

Naar de FeBi-brochure