Alles goed geregeld met het cliëntendossier

Doel

 

Het cliëntendossier correct opmaken en ervoor zorgen dat het alle belangrijke informatie bevat en actueel blijft.

 

Inhoud

 

Nu het persoonsvolgend budget operationeel is, moet het cliëntdossier het instrument zijn waarmee we aan de slag gaan wanneer we samen met een cliënt een dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten

Het bouwt verder op het ondersteuningsplan dat door de cliënt werd opgesteld. Dit cliëntdossier slaat de verbinding tussen enerzijds de cliënt en zijn familie en anderzijds de verschillende actoren binnen de diensten van de zorgverstrekker. Het cliëntdossier bevat een schat aan informatie over de cliënt binnen de verschillende levensdomeinen. Het is het middel om samen met de cliënt op pad te gaan en samen de mogelijkheden en de beperkingen te exploreren. 

Cliënten hechten meer en meer belang aan hun dossier en gesteund door wetten die te maken hebben met rechten van de patiënt en anderzijds met privacy maken het geheel complexer.

Tijdens deze vorming staat de praktijk centraal, de meerwaarde voor de cliënt én de verplichtingen vanuit de wetgeving.

  • Welke meerwaarde heeft het cliëntdossier?
  • Hoe voldoen aan wetgeving en inspectie wat dossiervorming, intake, handelingsplan… betreft.
  • Wat moet er minimaal in een dossier staan?
  • Hoe motiveren we medewerkers om het cliëntdossier levendig en actueel te houden?

 

Doelgroep

 

Begeleiders en leidinggevenden in de sector voor personen met een handicap.

 

 Praktisch

 

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 8u30

Alles goed geregeld met het cliëntendossier

09:00 - 12:00
27
apr

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

95 ex. BTW