Intervisie voor ergotherapeuten

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. 

We bespreken zaken waar jullie in jullie werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt. 

De bedoeling is dan ook van elkaar te leren. 

Doel

Het oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Inhoud 

  • Wat is de taakinhoud van een ergotherapeut in een woonzorgcentrum? Beperkt dit zich tot het organiseren van activiteiten, tot een animator op bachelor-niveau?
  • Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Beperkt dit zich tot het aanreiken van aangepast maaltijdmateriaal, ADL/PDL, aanvragen van rolwagens,… ?
  • Hoe kan een ergotherapeut worden ingezet bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen?  
  • Welke betekenis kunnen zij hebben bij het omgaan met personen met dementie of bij palliatieve bewoners? 

We stellen vast dat de taakinhoud in verschillende organisaties sterk verschilt. De verwachting dat zij een voorbeeldfunctie dienen te vervullen, is wel overal gelijk, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet altijd duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn jobinvulling.

Via deze intervisie willen we de ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waar zij dagdagelijks mee worden geconfronteerd. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan een meer kwalitatieve zorg.

Doelgroep

 Ergotherapeuten die tewerk gesteld zijn in een woonzorgcentrum

Praktisch

Vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

De intervisie gaat 4 keer per jaar door. Elke sessie duurt 3 uur.

 

Intervisie voor ergotherapeuten

13:30 - 16:30 19 jun 2020
18 sep 2020
11 dec 2020
26 feb 2021
19
jun

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

350 ex. BTW