Intervisie voor woonassistenten

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen.

We bespreken zaken waar jullie in jullie werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

De bedoeling is dan ook hier van elkaar te leren.

Doel

Het oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Inhoud 

De functie van woonassistent is vaak een eenzame job. De job-inhoud moet vaak gecombineerd worden met heel wat andere taken, waardoor de taken als woonassistent vaak in het gedrang dreigen te komen..

Hoe ga je om met het spanningsveld tussen wat bewoners van je verwachten en wat je werkgever van je verwacht. Waar lopen jullie bij de uitoefening van jullie job tegenaan?

Aan de hand van cases en aangebrachte vragen en problemen door de groep, gaan we samen op zoek naar mogelijkheden of oplossingen. De groep kan ook zelf thema’s aanbrengen die zij graag besproken zouden zien. Cases kunnen van allerlei aard zijn: bezetting, inspectiebezoek, bewonersproblemen, opnameprocedure, problemen met eigenaars,… Bewoners worden immers steeds veeleisender.

Doelgroep

Woonassistenten                

Praktisch

De intervisie wordt 4 keer per jaar georganiseerd. De duur van de sessie is telkens 3 uur.

 

Intervisie voor woonassistenten

09:00 - 12:00 25 sep 2020
11 dec 2020
12 mrt 2021
18 jun 2021
25
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

350 ex. BTW