BelRAI HOME CARE, behaal je attest

 

Vanaf 1 juni 2023 wordt het gebruik van de BelRAI Home Care geïmplementeerd bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenhuis, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen. 

Het BelRAI Home Care (HC) instrument maakt een uitgebreide beoordeling mogelijk van het functioneren van een persoon die beroep doet op professionele thuiszorg. Het beoordelingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

 

Doel

 

Na deze opleiding ben je gecertificeerd om een BelRAI Home Care in te vullen en ontvang je een opleidingsattest als BelRAI-indicatiesteller voor HC erkend door de Vlaamse overheid.

 

Programma

De training volgt een vast verloop en bestaat uit een combinatie van e-learningmodules, trainingsdagen en terugkommomenten. Ter voorbereiding van de opleidingsdagen dienen e-learningmodules te worden doorlopen. Bij inschrijving ontvang je daaromtrent alle informatie.

De training bestaat uit 2 volledige dagen van 8u. De terugkommomenten bestaan uit 2 halve dagen. Tussen elk contactmoment worden drie tot 4 weken voorzien voor zelfstudie en huiswerkopdrachten. 

De opleiding bestaat uit 2 opleidingsdagen van 8u en 2 halve dagen intervisie

  • Dinsdag 5 september 2023: 9u tot 17u
  • Vrijdag 22 september 2023: 9u tot 13u
  • Dinsdag 24 oktober 2023: 9u tot 17u
  • Vrijdag 10 november  2023: 9u tot 13u

De vastgelegde verplichte thema’s worden in deze opleiding opgenomen. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het opleidingsmateriaal van het Kenniscentrum voor Diagnostiek. Naast de verplichte thema’s is onze opleiding volledig praktijk gericht en gaan we aan de slag met uw individuele cases en vragen.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Het leren invullen van de BelRAI items
  • Soorten BelRAI resultaten en hoe deze een hulp bieden voor het opmaken van een kwaliteitsvol zorgplan op maat
  • Casusbespreking op basis van BelRAI HC (te bespreken op terugkommoment)
  • Gebruik van het Vlaams BelRAI platform
  • Beantwoorden van al uw vragen

Na het doorlopen van het volledige traject worden de deelnemers effectief geattesteerd als BelRAI HC indicatiesteller.

Om het attest te bekomen, moeten alle sessies gevolgd worden en de individuele cases uitgewerkt worden.

​​

Doelgroep

Medewerkers van diensten voor gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Welzijnsverenigingen.

Werkvormen

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer over een laptop of tablet beschikt.

Tijdens de intervisiemomenten wordt er gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de deelnemers.

​​

Praktisch

Digitale syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 08:45u 

BelRAI HOME CARE, behaal je attest

09:00 - 17:00 5 sep 2023
22 sep 2023
24 okt 2023
10 nov 2023
05
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

580 ex. BTW