Coachen door het stellen van de juiste vragen

Deze opleiding komt in aanmerking voor functiecomplement

Deze opleiding is volzet, een nieuwe sessie is voorzien op 25 januari 2022

 

Doel

Leren om medewerkers te coachen door het stellen van de ‘juiste vragen’.

 

Programma

Vragen stellen is een essentieel onderdeel van coachen. Goede vragen leiden tot een gestructureerd gesprek waardoor de medewerker zich bewuster wordt van zijn/haar eigen functioneren. Effectief coachen is de juiste vragen stellen én ook (durven) doorvragen.

 Door het stellen van de ‘juiste vragen’ probeer je te achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt. Bij vaagheden, subjectieve uitspraken of formuleringen met ‘moeten’ of ‘kunnen’ maak je zo de informatie nauwkeuriger of concreter. Deze taalpatronen omvatten vaak waardevolle informatie. Door vragen te blijven stellen, zet je de medewerker aan tot reflectie en kunnen gedachten, overtuigingen en patronen duidelijk worden.

 Volgende zaken komen aan bod tijdens de vorming:

  • Basishouding tijdens een ‘coaching gesprek’

  • Opfrissing basis ‘actief luisteren’, ‘samenvatten’ en ‘doorvragen’

  • Logische niveaus en verschillende soorten vragen: techniek van het chunken

  • Metamodel: vervolledigen en bijsturen van ‘weglatingen’, ‘veralgemeningen’ en ‘vervormingen’ door middel van gerichte vragen. 

​​

Doelgroep

Leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen, directie, hoofdparamedici

Leidinggevenden die niet in aanmerking komen voor functiecomplement kunnen ook deelnemen aan deze vorming.

Werkvormen

Theoretische modellen worden door middel van oefeningen vertaald naar de praktijk.
Interactief werken met eigen casussen en praktijkvoorbeelden.

​​

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 08:45u

 

Coachen door het stellen van de juiste vragen

09:00 - 17:00
08
dec
Functiecomplement

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

195 ex. BTW
VOLZET