Coachen door het stellen van de juiste vragen deel 2

Deze opleiding komt in aanmerking voor functiecomplement

Deze opleiding functiecomplement van 8u wordt opgesplitst in 2 sessies van 4u. Dit biedt de mogelijkheid om na de eerste sessie het geleerde in praktijk om te zetten en tijdens de tweede sessie de ervaringen te delen en vragen te stellen.

​​

Doel

Leren om medewerkers te coachen door het stellen van de ‘juiste vragen’.

 

Programma

Vragen stellen is een essentieel onderdeel van coachen. Goede vragen leiden tot een gestructureerd gesprek waardoor de medewerker zich bewuster wordt van zijn/haar eigen functioneren. Effectief coachen is de juiste vragen stellen én ook (durven) doorvragen.

 Door het stellen van de ‘juiste vragen’ probeer je te achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt. Bij vaagheden, subjectieve uitspraken of formuleringen met ‘moeten’ of ‘kunnen’ maak je zo de informatie nauwkeuriger of concreter. Deze taalpatronen omvatten vaak waardevolle informatie. Door vragen te blijven stellen, zet je de medewerker aan tot reflectie en kunnen gedachten, overtuigingen en patronen duidelijk worden.

 Volgende zaken komen aan bod tijdens de vorming:

  • Basishouding tijdens een ‘coaching gesprek’

  • Opfrissing basis ‘actief luisteren’, ‘samenvatten’ en ‘doorvragen’

  • Logische niveaus en verschillende soorten vragen: techniek van het chunken

  • Metamodel: vervolledigen en bijsturen van ‘weglatingen’, ‘veralgemeningen’ en ‘vervormingen’ door middel van gerichte vragen. 

​​

Doelgroep

Leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen, directie, hoofdparamedici

Leidinggevenden die niet in aanmerking komen voor functiecomplement kunnen ook deelnemen aan deze vorming.

Werkvormen

Theoretische modellen worden door middel van oefeningen vertaald naar de praktijk.
Interactief werken met eigen casussen en praktijkvoorbeelden.

​​

Praktisch

Syllabus en vormingsattest inbegrepen.

Ontvangst vanaf 12:30u

 

Coachen door het stellen van de juiste vragen deel 2

13:00 - 17:00 18 mei 2021
4 mei 2021
18
mei
Functiecomplement

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

190 ex. BTW