De kracht van een feedbackcultuur. Deel 2

Deze opleiding komt in aanmerking voor functiecomplement

Deze vorming gaat online door. We kregen reeds fijne feedback. Lees hier meer over onze aanpak online vormingen

Ondersteuning en zorg bieden aan mensen is een proces, waar heel wat partners op worden betrokken.
Dit impliceert een permanente dialoog, over ieders rol en bijdrage. Onderhandelde en afgestemde zorg zijn termen die hiernaar verwijzen.

Iedere medewerker doet dit vanuit zijn specifieke kennis, kwaliteiten en ervaring. Dit interdisciplinair samenwerken binnen een team vooronderstelt uiteraard ook de nodige afstemming.
Samen, met een gedeelde visie, optimale kwaliteit van wonen, leven en zorg bieden is hierbij het streefdoel.

Dit krijgt slechts alle kansen als er binnen dit samenwerkingsverband én met alle betrokken partners op een open, maar respectvolle en verbindende manier wordt gecommuniceerd. Het leren hanteren en omgaan met feedback is hierbij een kritische succesfactor.

Doel

Samen, vertrekkend vanuit de eigen werkcontext, stil staan bij de mogelijkheden om een feedbackcultuur te installeren of te optimaliseren, zodat er op een constructieve wijze kan worden samengewerkt om het zorgplan te realiseren.

Inhoud 

 • Context: organisatie – team
  • Organisatie-, teamcultuur
  • Visie op zorg, samenwerking,…..
 • Feedback
  • What’s in a name?
  • Meerwaarde?
  • Formeel en informeel
  • Techniek of attitude?
  • Middel of doel?
  • Valkuilen?
 • Hoe verder mee aan de slag binnen de eigen werkomgeving?
  • Manier van communiceren
  • Collegiale toetsing
  • Ondersteunende vaardigheden
  • 360° feedback

Doelgroep

Leidinggevenden

 

Praktisch

Deze opleiding functiecomplement van 8u wordt opgesplitst in 2 sessies van 4u. Dit biedt de mogelijkheid om na de eerste sessie het geleerde in praktijk om te zetten en tijdens de tweede sessie de ervaringen te delen en vragen te stellen.

Syllabus en vormingsattest inbegrepen

 

 

Hier lees je alle info over functiecomplement

 

De kracht van een feedbackcultuur. Deel 2

09:00 - 13:00 11 feb 2021
29 jan 2021
11
feb
Functiecomplement
Online rondetafel

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

190 ex. BTW