Het ‘Inside-out’ gesprek, de missing link in de ondersteuning van medewerkers?

In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, klinkt de roep naar deskundige, gemotiveerde medewerkers meer dan ooit. Medewerkers die betrokken en inzetbaar blijven, zijn van goudwaarde.
Agility, eigenaarschap zijn de uitdagingen waar we voor staan.
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, van zowel de medewerker, als de leidinggevende, de organisatie.

Vraag hierbij is uiteraard, welke factoren zijn hierbij bepalend. (hoe) Kennen en weten we die? Zijn we zeker?
De moeite om toch eens stil te staan en ervaringen uit te wisselen.

Doel

Interactieve workshop waarin we samen mogelijkheden/tools verkennen om met medewerkers proactief in dialoog te gaan over die thema’s die er voor hen werkelijk toe doen en het verschil maken.

Inhoud 

 • Beroepen in de zorg, onder druk én in evolutie
 • Het Inside-out gesprek
  • Er is meer (nodig) dan kennis, competenties en talent
  • Inzetbaarheid, werkbaar werk, een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Focus op de ‘binnenkant’
   • Wat drijft en motiveert mij? Waar doe ik het voor?
    • (her)ont-dekken van de eigen waarde(n) – missie – visie
    • Wie ben ik en wil ik zijn?
    • Hoe zie ik mijn verdere loopbaan?
    • Wat is bepalend voor mijn werkgeluk?
   • Eigenaarschap opnemen
   • Veerkracht: de kritische succesfactor?!
    • Hoe blijf ik in balans en trouw aan mijzelf?
    • Hoe ga ik om met paradoxen, dilemma’s?

Doelgroep

Medewerkers met een leidinggevende rol

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Ontvangst vanaf 09:00u

 

Het ‘Inside-out’ gesprek, de missing link in de ondersteuning van medewerkers?

09:30 - 16:00
09
nov

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

175 ex. BTW