Intervisie voor ergotherapeuten

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur. 

Intervisie biedt gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing én tot leren in team, door middel van open vraagstelling, feedback en uitwisselingen van advies over daadwerkelijke aanpak.

De resultaten zijn heel praktisch toepasbaar en toetsbaar en zet ons aan het denken over onze diepere motieven en gedragspatronen.

 

Doel

Via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, een veranderingsvraag of een belemmering onderzoeken en erover reflecteren zodat een besluit kan genomen worden voor de aanpak in ieders praktijk. We willen de deskundigheid van de betrokkenen vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren.

 

Inhoud 

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten.

Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?


We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.

Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan kwalitatieve zorg.

 

Doelgroep

Ergotherapeuten actief in een woonzorgcentrum

 

Praktisch

Vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Ontvangst vanaf 13:00u

 

Intervisie voor ergotherapeuten

13:30 - 16:30 18 sep 2020
11 dec 2020
5 feb 2021
26 mrt 2021
18
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

350 ex. BTW