Intervisie voor ergotherapeuten

De ergotherapie heeft in de zorg om de bewoner zijn eigen plaats in de organisatie. Hierbij brengt de ergotherapeut zijn eigen deskundighei, visie en methodiek naar voor, in afstemming met het team. Je kan de plaats van ergotherapie vanuit twee perspectieven beschrijven: Het bewonersperspectief en het organisatieperspectief.

De ergotherapeut maakt deel uit van het interdisciplinair team en begeleidt samen met alle disciplines de bewoners.

Voor de ergotherapeut is het centrale gegeven: het bereiken of behouden van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de bewoner en van de mogelijkheid om als bewoner om zelf keuzes te maken.

Hoe verloopt dat nu in de praktijk?

Doel

Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan kwalitatieve zorg.

 

Inhoud 

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten.

Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?

Hoe kan je ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid van de bewoner behouden of zelfs vergroot wordt, en dit op alle vlakken.


We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.

 

Doelgroep

Ergotherapeuten actief in een woonzorgcentrum

 

Praktisch

Ontvangst vanaf 13:15u

Vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

 

 

Intervisie voor ergotherapeuten

13:30 - 16:30 19 nov 2021
17 dec 2021
4 feb 2022
22 apr 2022
17 jun 2022
19
nov

Anker consult, Muizendries35, 9070 Heusden

450 ex. BTW
VOLZET