Intervisie voor ergotherapeuten ONLINE SESSIES 1/4

 

Doel

Via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, een veranderingsvraag of een belemmering onderzoeken en erover reflecteren zodat een besluit kan genomen worden voor de aanpak in ieders praktijk. We willen de deskundigheid van de betrokkenen vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren.

 

Inhoud 

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten.

Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?


We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.

Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan kwalitatieve zorg.

 

Doelgroep

Ergotherapeuten actief in een woonzorgcentrum

 

Praktisch

Aangezien we meer en meer de vraag krijgen om vormingen en intervisies online te laten doorgaan hebben we ervoor gekozen deze sessies virtueel via ZOOM te organiseren. Dit zorgt ervoor dat u niet in direct contact komt met anderen en daardoor wordt ook verplaatsingstijd vermeden. Anderzijds hebben we reeds ervaren dat intervisies via deze weg gesmaakt worden. Aangezien onze sessies eveneens zeer interactief zijn doet deze manier van overleg geen afbreuk aan de inhoudelijke meerwaarde en contact tussen de deelnemers. 

 

 

Intervisie voor ergotherapeuten ONLINE SESSIES 1/4

13:30 - 16:30 5 feb 2021
26 mrt 2021
23 apr 2021
21 mei 2021
05
feb
Online rondetafel

ONLINE, 9070 Destelbergen

300 ex. BTW