Intervisie voor kwaliteitscoördinatoren

Een woonzorgcentrum moet een kwaliteitshandboek opstellen. Uit dit handboek moet blijken hoe de voorziening zal voldoen aan de sectorale minimale kwalteitseisen die voor de voorziening geformuleerd zijn als bijlage bij het kwaliteitsdecreet. Bovendien moet er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag en een planning opgemaakt worden.

Als de processen grotendeels uitgeschreven zijn, is het vooral van belang dat ze actueel blijven en dat ze nog beter vertaald worden naar de werkvloer. Enkel zo zal zodat iedereen er optimaal gebruik van kan maken.

Ook in het nieuwe woonzorgdecreet wordt nog steeds veel aandacht gegeven aan het kwaliteitshandboek en kwaliteitsmanagementsysteem. Dit handboek moet aan allerhande voorwaarden voldoen.

Maar, nog al te vaak worden kwaliteitszorg en procedures gezien als een ‘secundaire bezigheid’.

 

Doel

Als kwaliteitscoördinator je competenties verder ontwikkelen om het kwaliteitsdenken nog meer op de werkvloer te laten doordringen. De medewerkers ermee vertrouwd maken en het het nut laten inzien van de verschillende procedures en technieken die het kwaliteitsmanagement ondersteunen.

Via intervisie elkaar helpen bij het systematisch uitwerken van procedures die in overeenstemming zijn met de praktijk.

We gaan samen op zoek naar een evenwicht tussen ‘regelgeving’ en ‘praktijk’.  We houden het eenvoudig, logisch en realistisch.  Bij alles wordt de vraag gesteld in welke mate de bewoner er beter van zal worden en het een meerwaarde is.

 

Doelgroep

Deze intervisie is bedoeld voor kwaliteitscoördinatoren, beleidsmedewerkers, referentiepersonen en iedereen die betrokken is bij het implementeren van het kwaliteitsbeleid in woonzorgcentra.

 

Praktisch

Er worden 4 intervisie sessies van telkens 3 uren voorzien waarin een vaste groep deelnemers de kans krijgt om met elkaar te reflecteren, ervaringen uit te wisselen en hun competenties verder te ontwikkelen.
 

De sessies gaan door van 09:00u tot 12:00u

Ontvangst vanaf 08:45u

 

Inbegrepen in de kostprijs:

  • 4 intervisiemomenten
  • begeleiding
  • dranken en koffie
  • syllabus en vormingsattest

 

 

 

Intervisie voor kwaliteitscoördinatoren

09:00 - 12:00 4 okt 2021
13 dec 2021
14 feb 2022
16 mei 2022
04
okt

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

360 ex. BTW
VOLZET