Intervisie voor kwaliteitscoördinatoren, sessie 4

Een woonzorgcentrum moet een kwaliteitshandboek opstellen. Uit dit handboek moet blijken hoe de voorziening zal voldoen aan de sectorale minimale kwalteitseisen die voor de voorziening geformuleerd zijn als bijlage bij het kwaliteitsdecreet. Bovendien moet er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag en een planning opgemaakt worden.

De omschrijving die Luc Bulckens aan de functie geeft, is de volgende: “Een kwaliteitscoördinator moedigt  mensen aan om voorstellen voor verbetering en vernieuwing te formuleren. De kwaliteitscoördinator heeft een ondersteunende opdracht. Hij zal mensen en diensten ondersteunen bij het opzetten, het uitwerken en het evalueren van verbeterprocessen” (Bulckens, 2001,96)

Nu de processen grotendeels uitgeschreven zijn, is het vooral van belang dat ze actueel blijven en dat ze nog beter vertaald worden naar de werkvloer. Enkel zo zal zodat iedereen er optimaal gebruik van kan maken.

Maar, nog al te vaak worden kwaliteitszorg en procedures gezien als een ‘secundaire bezigheid’.

 

Doel

Als kwaliteitscoördinator je competenties verder ontwikkelen om het kwaliteitsdenken nog meer op de werkvloer te laten doordringen. De medewerkers ermee vertrouwd maken en het het nut laten inzien van de verschillende procedures en technieken die het kwaliteitsmanagement ondersteunen.

 

Doelgroep

Kwaliteitscoördinatoren en iedereen die betrokken is bij bij het implementeren van het kwaliteitsbeleid in woonzorgcentra.

 

Praktisch

Op jaarbasis zijn er 4 intervisiesessies van telkens 3 uren waarin een vaste groep van een zestal deelnemers de kans krijgt om met elkaar te reflecteren, ervaringen uit te wisselen en hun competenties verder te ontwikkelen.
 

De sessies gaan door van 13:30u tot 16:30u

Ontvangst vanaf 13:00u

 

Inbegrepen in de kostprijs:

  • 4 intervisiemomenten
  • begeleiding van een coach
  • dranken en koffie
  • syllabus en vormingsattest

 

Deelnemers aan deze vorming hadden ook  interesse in

Kwaliteitsrondetafel 2020

Van animator naar begeleider wonen en leven

 

Intervisie voor kwaliteitscoördinatoren, sessie 4

13:30 - 16:30 14 sep 2020
3 feb 2020
16 mrt 2020
4 mei 2020
14
sep

Wielingenlaan 3, 8420 De Haan

395 ex. BTW
VOLZET