Intervisie voor woonassistenten sessie 4/4

Inschrijven voor deze intervisie kan op datum van 12 maart 2021

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur. 

Intervisie biedt gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing én tot leren in team, door middel van open vraagstelling, feedback en uitwisselingen van advies over daadwerkelijke aanpak.

De resultaten zijn heel praktisch toepasbaar en toetsbaar en zet ons aan het denken over onze diepere motieven en gedragspatronen.

 

Doel

Via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, een veranderingsvraag of een belemmering onderzoeken en erover reflecteren zodat een besluit kan genomen worden voor de aanpak in ieders praktijk. We willen de deskundigheid van de betrokkenen vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren.

 

Inhoud 

De functie van woonassistent is vaak een eenzame job. De job-inhoud moet soms gecombineerd worden met tal van andere taken, waardoor de kerntaken als woonassistent in het gedrang dreigen te komen.

Hoe ga je om met het spanningsveld tussen de verwachtingen van de bewoners en die van je werkgever? Waar loop je tegenaan bij de uitoefening van je job?

Aan de hand van cases en aangebrachte vragen en problemen door de groep, gaan we samen op zoek naar mogelijkheden of oplossingen. De groep kan ook zelf thema’s aanbrengen. Cases kunnen van allerlei aard zijn: bezetting, inspectiebezoek, bewonersproblemen, opnameprocedure, problemen met eigenaars,… Bewoners worden immers steeds veeleisender.

 

Doelgroep

Woonassistenten     

           

Praktisch

De intervisie wordt 4 keer per jaar georganiseerd. Elke sessie duurt 3u.

Vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Ontvangst vanaf 08:30u

 

Hier lees je alle info over ons intervisieaanbod

Intervisie voor woonassistenten sessie 4/4

09:00 - 12:00 19 nov 2021
12 mrt 2021
18 jun 2021
24 sep 2021
19
nov

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

350 ex. BTW