Ontspoorde zorg of mis(be)handeling bij ouderen

Ouderenmishandeling is steeds vaker een item in uiteenlopende media. Dit is wellicht geen toeval. Alleen gaat het hier vaak over extreme situaties van bewust en moedwillig handelen.

Maar ouderen worden vaak ook heel subtiel en minder opvallend mis(be)handeld, door  verschillende betrokkenen, op verschillende manieren.
Vaak gebeurt dit ongewild, maar eerder uit onmacht of onkunde. Hierbij spreken we over ouderenmisbehandeling of ontspoorde zorg: ouderen krijgen niet (langer) die ondersteuning die ze wensen en waar ze recht op hebben.

Door hun afhankelijke positie is het moeilijk dit zelf aan te kaarten. Maar wie kaart het probleem dan wel aan en hoe?

Doel

Deze vorming wil medewerkers vooral informeren en sensibiliseren door allerhande communicatie- en hulpmiddelen aan te reiken. Daarnaast is er ruimte om eigen ervaringen in te brengen.

We willen op die manier het thema bespreekbaar maken i.f.v. preventie en het verhogen van de alertheid bij alle partners in de zorg.
Samen reflecteren over het opmerken van mogelijke signalen, stilstaan bij de eigen rol en organisaties stimuleren tot het opmaken van een ‘plan van aanpak’ m.b.t. ouderenmis(be)handeling.

Programma

Volgende zaken komen zeker aan bod:

  • Wat is ouderenmis(be)handeling?
  • Soorten mishandeling
  • Onderscheid ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.
  • Hoe als hulpverlener ouderenmis(be)handeling detecteren? Risico-analyse?
  • Rol van de zorgverlener.
  • Hoe preventief werken als zorgverlener?
  • Recht op vrijheid, privacy, zelfbeschikking.
  • Wetgevend kader: privacy en beroepsgeheim.

Doelgroep

Directies, leidinggevenden, kaderleden, vertrouwenspersonen, medewerkers uit de zorg

Werkvorm

Workshop waarin het thema wordt gekaderd en afgetoetst aan de eigen praktijk met als bedoeling te informeren, sensibiliseren en kritisch te reflecteren. Dit aan de hand van getuigenissen en beeldmateriaal.

Praktisch

Lunch, syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 09:00u

 

 

 

Ontspoorde zorg of mis(be)handeling bij ouderen

09:30 - 16:00
19
apr

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

175 ex. BTW