PDL toepassen, niet trekken en duwen

Bij de zorgverlening voor bewoners met  zware zorgbehoeften en bed/zetelgebonden bewoners lopen zowel de zorgmedewerkers als de bewoner of cliënt vaak tegen een aantal problemen aan. ‘Passiviteit van het Dagelijks Leven’ (PDL), een methode bestaande uit een  geheel van handelingen, voorzieningen en maatregelen, draagt bij tot een optimale begeleiding, verzorging en verpleging van 'passieve' patiënten. 
 

Doel
 

Activeren van de restvermogens vanuit de beleving en wensen van de bewoner of cliënt.

 

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat houdt de multidisciplinaire methode PDL in?
  • Welke zelfzorgtekorten moeten als passiviteit worden geaccepteerd?
  • Hoe kan je aan de hand van PDL een keuze maken voor acceptatie of activatie van een zelfzorgtekort?
  • Hoe bewaak je een optimaal niveau van comfort in de zorg?
  • Hoe gebruik je een PDL-scorelijst?
  • Hoe breng je, door gerichte observatie, de behoeften van de bewoner of cliënt in kaart en maak je dit bespreekbaar op het multidisciplinair overleg?

We nodigen tijdens deze interactieve workshop zorgverleners uit om ‘actief’ om te gaan met ‘passiviteit’, vanuit het standpunt van de bewoner, cliënt of patiënt.

Van zorgverlener naar coach.

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegepen

Ontvangst vanaf 09:30u

 

Wat deelnemers zeggen over deze vorming

"Zeer interessante vorming. Om mee te nemen aar de werkvloer"

PDL toepassen, niet trekken en duwen

09:30 - 16:00
07
sep
Beroepstitel Visum Zorgkundige

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

175 ex. BTW