(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag

In een zorgrelatie is er steeds sprake van een ‘machtsrelatie’, waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverlener en zorgvrager (cliënt, patiënt, bewoner) niet kan, ook niet na beëindiging van de professionele relatie.

Het is dan ook essentieel dat er in de voorzieningen over dit thema een open communicatiecultuur wordt gerealiseerd via onder meer teamoverleg en intervisie/supervisie. De praktijk wijst echter uit dat (S)GOG vaak onbespreekbaar is en in de taboesfeer blijft hangen. Daarom is het belangrijk dat organisaties een beleid hier rond uitschrijven en implementeren, te meer omdat uit studies blijkt dat het vaker voorkomt dan we denken

Het is belangrijk dat dit wordt opgenomen in de deontologische code, het kwaliteitsbeleid en het arbeidsreglement van organisaties. Dit heeft alleen effect wanneer het ook gedragen wordt door een cultuur waarin (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is.

Deze opleiding geeft in eerste instantie een aanzet om het thema uit de taboesfeer te halen. Anderzijds worden ook handvaten aangereikt over de manier waarop je als organisatie aan de slag kan gaan. Ook wordt het wettelijk kader geschetst.

                  

Doel

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag uit de taboesfeer halen.

Aan de slag kunnen gaan met een plan van aanpak voor de organisatie.

Herkennen van signalen.

 

Inhoud 

Volgende thema's komen aan bod:

  • Wettelijk kader en enkele cijfers
  • Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
  • Definitie
  • Herkennen van signalen
  • Ontwikkelen van een beleid in de voorziening
  • Opmaken van een handelingsprotocol

 

Doelgroep

 

Diensthoofden, directies, psychologen en vertrouwenspersonen.

Wanneer je deze vorming in-house wenst te organiseren kan dit ook, dan richten we ons verder ook tot alle medewerkers binnen de organisaties: begeleiders, zorgmedewerkers, animatoren, ergotherapeuten, kinesitherapeuten,…                                  

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Onvangst vanaf 09:00u

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag

09:30 - 16:00
17
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

175 ex. BTW