Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie

Aangezien deze reeks snel volzet was hebben we een nieuwe reeks voorzien die zal starten op 27 september 2021.

 

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht dat we een beleid voeren rond 16 thema’s.  

Artikel 26 zegt trouwens “Waar dat van toepassing is, beschikt het woonzorgcentrum over de nodige procedures, producten en materiaal om dat beleid, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen. De procedures worden op systematische wijze uitgewerkt en zijn in overeenstemming met de praktijk.”

 

Doel

Tijdens deze intervisie werken we telkens systematisch een thema uit. We gaan op zoek naar een sterk evenwicht tussen onze dagdagelijkse praktijk en de regelgeving.

 • We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch.
 • We staan telkens stil bij volgende vragen.
  • Wordt de bewoner er beter van?
  • Is dit onze visie?
  • Is het haalbaar voor de medewerkers?
  • Hoe zorg ik er voor dat de medewerkers ook overtuigd zijn van de meerwaarde?
  • Kunnen we dit duurzaam implementeren en verankeren in onze werking?

We gaan van start met de volgende thema’s:

22 april 2021

 • vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg
 • ethisch verantwoorde zorgverlening

10 juni 2021

 • dementiezorg
 • het omgaan met gedragsproblemen

16 september 2021

 • het vrijwilligerswerk
 • mantelzorg

25 november 2021

 • diversiteit
 • individuele en collectieve participatie

 

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen uit woonzorgcentra.

 

Werkvorm

Op jaarbasis voorzien we 4 bijeenkomsten van telkens 6 uren. Per bijeenkomst worden telkens 2 thema’s besproken en uitgewerkt. (= 8 sessies)

Elke deelnemer krijgt de kans om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De volgorde van de thema's kan tijdens de eerste sessie in groep bijgestuurd worden.

 

Praktisch

Inbegrepen:

 • 4 bijeenkomsten van 6u = 8 sessies
 • syllabus, vormingsattest,
 • lunch koffie en dranken 

Ontvangst vanaf 9:15u

 

Woonzorgdecreet, ons aanbod

Hier lees je alle info over ons intervisieaanbod

 

 

 

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie

09:30 - 16:00 22 apr 2021
10 jun 2021
16 sep 2021
25 nov 2021
22
apr

Muizendries35, 9070 Heusden

640 ex. BTW
VOLZET