Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 1

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht dat we een beleid voeren rond 16 thema’s.  

Artikel 26 zegt trouwens “Waar dat van toepassing is, beschikt het woonzorgcentrum over de nodige procedures, producten en materiaal om dat beleid, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen. De procedures worden op systematische wijze uitgewerkt en zijn in overeenstemming met de praktijk.”

 

Doel

Tijdens deze intervisie werken we telkens systematisch een thema uit. We gaan op zoek naar een sterk evenwicht tussen onze dagdagelijkse praktijk en de regelgeving.

 • We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch.
 • We staan telkens stil bij volgende vragen.
  • Wordt de bewoner er beter van?
  • Is dit onze visie?
  • Is het haalbaar voor de medewerkers?
  • Hoe zorg ik er voor dat de medewerkers ook overtuigd zijn van de meerwaarde?
  • Kunnen we dit duurzaam implementeren en verankeren in onze werking?

We gaan van start met de volgende thema’s (reeks 1)

24 oktober 2022

 • dementiezorg
 • het omgaan met gedragsproblemen

14 november 2022

 • het vrijwilligerswerk
 • mantelzorg

19 december 2022

 • diversiteit
 • individuele en collectieve participatie

 

Datum samen af te spreken

 • vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg
 • ethisch verantwoorde zorgverlening

 

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren, beleidsmedewerkers, referentiepersonen, ... uit woonzorgcentra.

 

Werkvorm

We voorzien 4 bijeenkomsten van telkens 6 uren. Per bijeenkomst worden telkens 2 thema’s besproken en uitgewerkt. (= 8 sessies)

Elke deelnemer krijgt de kans om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De volgorde van de thema's kan tijdens de eerste sessie in groep bijgestuurd worden.

 

Praktisch

Inbegrepen:

 • 4 bijeenkomsten van 6u = 8 sessies
 • syllabus, vormingsattest,
 • lunch koffie en dranken 

Ontvangst vanaf 9:15u

 

 

 

 

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 1

09:30 - 16:00 24 okt 2022
14 nov 2022
19 dec 2022
24
okt

Muizendries35, 9070 Heusden

640 ex. BTW
VOLZET