Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 2 ONLINE start

Gezien de huidige corona situatie vinden we het aangewezen de eerste twee sessies online te laten doorgaan. We hopen jullie allen voor de twee daaropvolgende sessies in Heusden te mogen ontvangen.

 

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht dat we een beleid voeren rond 16 thema’s.  

Artikel 26 zegt trouwens “Waar dat van toepassing is, beschikt het woonzorgcentrum over de nodige procedures, producten en materiaal om dat beleid, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen. De procedures worden op systematische wijze uitgewerkt en zijn in overeenstemming met de praktijk.”

 

Doel

Tijdens deze intervisie werken we telkens systematisch een thema uit. We gaan op zoek naar een sterk evenwicht tussen onze dagdagelijkse praktijk en de regelgeving.

 • We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch.
 • We staan telkens stil bij volgende vragen.
  • Wordt de bewoner er beter van?
  • Is dit onze visie?
  • Is het haalbaar voor de medewerkers?
  • Hoe zorg ik er voor dat de medewerkers ook overtuigd zijn van de meerwaarde?
  • Kunnen we dit duurzaam implementeren en verankeren in onze werking?

We gaan van start met de volgende thema’s:

1 april 2022

 • de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • valpreventie

10 juni 2022

 • ondervoeding 
 • mond- en tandzorg

9 september 2022

 • het voorkomen en de verzorging van doorligwonden
 • het voorkomen van infecties
 • de afzondering van bewoners die leiden aan een infectie met besmettingsgevaar

28 oktober 2022

 • wonen en leven in het woonzorgcentrum

Reeks 2 kan ook gevolgd worden ook al heeft u reeks 1 nog niet gevolgd.

 

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen uit woonzorgcentra.

 

Werkvorm

Op jaarbasis voorzien we 4 bijeenkomsten van telkens 6 uren. Per bijeenkomst worden telkens 2 thema’s besproken en uitgewerkt. (= 8 sessies)

Elke deelnemer krijgt de kans om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De volgorde van de thema's kan tijdens de eerste sessie in groep bijgestuurd worden.

 

Praktisch

Inbegrepen:

 • 4 bijeenkomsten van 6u = 8 sessies
 • syllabus, vormingsattest,
 • lunch, koffie en dranken 

Ontvangst vanaf 9:15u

De eerste twee sessies gaan online door. U ontvangt vooraf een link.

Lees hoe onze online vormingen ervaren worden.

 

 

 

 

 

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 2 ONLINE start

09:30 - 16:00 1 apr 2022
10 jun 2022
9 sep 2022
28 okt 2022
01
apr

Muizendries35, 9070 Heusden

640 ex. BTW
VOLZET