Voer een bewust beleid conform het nieuwe woonzorgdecreet: ONLINE

Vanaf 1 januari 2020 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de woonzorgsector. Het hectische jaar 2020 heeft er misschien voor gezorgd dat deze nieuwe regelgeving onvoldoende aandacht kreeg.

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht dat we een beleid hebben/uitwerken rond 16 thema's.

Artikel 26 zegt trouwens “Waar dat van toepassing is, beschikt het woonzorgcentrum over de nodige procedures, producten en materiaal om dat beleid, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen. De procedures worden op systematische wijze uitgewerkt en zijn in overeenstemming met de praktijk.”

 

Doel

Na deze sessie heb je een duidelijk overzicht van de thema’s in het nieuwe Woonzorgdecreet en kan je aan de slag om deze verwachtingen in de praktijk om te zetten.

 

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor directies, leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen.

           

Praktisch

Syllabus en vormingsattest inbegrepen

 

Deelnemers aan deze vorming hadden ook interesse in:

De nieuwe regelgeving in woonzorgcentra in de praktijk

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet: intervisie

 

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe woonzorgdecreet: ONLINE

13:30 - 16:30
25
jun
Online rondetafel

ONLINE, 9070 Destelbergen

95 ex. BTW