Welbevinden op het werk, mag het ietsje meer zijn?

De zorgsector staat zwaar onder druk. We moeten steeds meer doen met minder middelen en we kampen daar bovenop nog eens met schaarste op de arbeidsmarkt. Bovendien worden we geconfronteerd met steeds meer eisen vanuit het beleid en een veranderende en steeds mondiger wordende doelgroep. We zien dat steeds meer medewerkers in de sociale sector het moeilijk hebben, de psychische druk niet meer aankunnen en afhaken.

Inzetten op preventie, vroeg-detectie en welzijn op het werk kan voorkomen dat medewerkers afhaken.

Als je het op de juiste manier aanpakt, bezorgt het je niet alleen loyale medewerkers en minder ziekteverzuim, maar ook goede mond-aan-mond-reclame.

Wat mag je van ons verwachten? Geen kant en klare oplossing, maar wel richtlijnen die op termijn hun vruchten afwerpen. Werken aan werkgeluk gaat om een investering die een meetbare financiële return oplevert voor organisaties die kiezen voor een duurzame aanpak, vanuit een oprechte interesse en bezorgdheid voor het welzijn van onze medewerker. 

 

Gelukkige medewerkers dragen immers met passie hun werk uit. En met passie als visitekaartje maak je vandaag het verschil. 

 

Doel

Gelukkigere medewerkers die zorgen voor beter presterende teams met een betere verstandhouding, hechtere samenwerking, sterkere relaties met zorgvragers. 

Gelukkigere medewerkers die creatiever, productiever, efficiënter en meer geëngageerd zijn. 

Gelukkigere medewerkers die optimistischer, energieker en veerkrachtiger zijn, minder fouten maken, minder ongevallen hebben en minder vaak ziek worden. 

 

Organisaties die duurzaam werken aan werkgeluk rapporteren minder personeelsverloop en beduidend lagere (langdurige) absenteïsmecijfers.

Inhoud 

Wat is Welzijn Op Het Werk?

  • veiligheid op het werk
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • psychosociale belasting (stress, pesterijen ...)
  • hygiëne op de werkvloer
  • ergonomie en verfraaiing van de werkplaats

Waarom is WOHW zo belangrijk?

Wat heeft je medewerker nodig om zich gelukkig te voelen op het werk? Wat is welbevinden op het werk?

Hoe begin ik eraan?

Stuurgroep en werkgroep WOHW

Mogelijkheden:

  • Opleiding voorzien over een aantal thema’s
  • Investeren in vroeg-detectie van werk-gerelateerde psychische aandoeningen, het opvangen van signalen via antennepunten
  • Energiebarometer opmaken met je teams
  • Gezonde levensstijl promoten
  • Re-integratie van medewerkers die langdurig afwezig zijn geweest

Doelgroep

Diensthoofden, directies, psychologen en vertrouwenspersonen.

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Ontvangst vanaf 09:00u

 

 

 

Welbevinden op het werk, mag het ietsje meer zijn?

09:30 - 16:00
22
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

175 ex. BTW
Nog 5 PLAATSEN beschikbaar