Ziekteverzuim vs Aanwezigheidsbeleid

 

Doel

Aanreiken van tips en adviezen om verbeteracties te kunnen formuleren naar aanleiding van de registratie van de kwaliteitsindicator V ‘Kortdurend ziekteverzuim’  en registratie van de kwaliteitsindicator W ‘Personeelsverloop’.

 

Programma

De registratie van de kwaliteitsindicatoren V en W lopen over een volledig kalenderjaar.

  • Indicator V: Ziekteverzuim bij het zorgpersoneel
  • Indicator W: Zorgpersoneel dat het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten

Toch is het interessant om nu reeds stil te staan bij de voorbije resultaten.

Samen met de deelnemers delen we volgende zaken met elkaar:

  • Kritisch bekijken van de eigen resultaten van de KI (resultaten van 2018 – 2019 - 2020)
  • Focus op de eigen gehanteerde procedure aanwezigheidsbeleid én de uitwerking ervan in praktijk.
  • Hoe actief voeren we verzuimgesprekken en volgen we het ziekteverzuim op?
  • Hoe voorkomen we personeelsverloop, welke acties worden gezet na analyse van de registratie?

 

Aan het einde van de vorming kan elke organisatie één of meerdere verbeteracties formuleren waarmee ze concreet in de organisatie aan de slag kunnen gaan.

​​

​​Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen, kwaliteitscoördinator, hoofd bewonerszorg en referentieverpleegkundigen van het WZC.

​​

Werkvormen

Leren van elkaar staat centraal tijdens deze vorming: interactief werken met eigen resultaten van de kwaliteitsindicator en eigen procedures, alsook mogelijke verbeteracties en manieren van aanpak delen met elkaar.

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 13:15u

 

 

Ziekteverzuim vs Aanwezigheidsbeleid

13:30 - 16:30
17
sep

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

95 ex. BTW