Algemene voorwaarden

Facturatie

Facturen voor vormingen uit het open aanbod worden gemiddeld een tweetal weken voor aanvang van de vorming per mail opgestuurd.

Annulatievoorwaarden open aanbod

​Bij annulatie van de inschrijving minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
Bij annulatie van de inschrijving minder dan 2 weken voor de aanvang van de vorming is 50% van de deelnameprijs verschuldigd.
De annulatie dient steeds per
email te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Anker.

Anker behoudt zich het recht om vormingen in open aanbod te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemers aan deze vorming hebben het recht zich zonder kosten uit te schrijven indien de nieuwe datum niet past.

Kan je door overmacht of ziekte niet deelnemen aan een vorming? Je kan altijd een collega in jouw plaats sturen.
Indien je geen vervanging vindt, worden de annulatievoorwaarden zoals hierboven omschreven toegepast.