Over Anker

Anker inspireert, sensibiliseert, motiveert en enthousiasmeert

Waarvoor staat Anker?

               Anker, vanuit de praktijk, doelgericht en out of the box

We geloven heel sterk in de mogelijkheden van mensen. Samen ontdekken en versterken we competenties zodat de juiste zorg en ondersteuning kan geboden worden op een hartelijke en professionele manier.

Daarom kies je voor Anker:

 • experten in de zorgsector
 • ervaringsgericht, interactief, praktijkgericht en inspirerend
 • een professionele aanpak met persoonlijke benadering en begeleiding
 • positief kritisch, vol energie en passie voor de sector
 • vormingen en trainingen gericht op uw doelstellingen met een duurzame verandering op de werkvloer

 

Wie is Anker?

               Anker inspireert, sensibiliseert, motiveert en enthousiasmeert  - isme

Anker is dé referentie voor consulting, vorming en trainingen, coaching en interim management in de zorgsector. Anker zet volop in op organisatieontwikkeling en trajecten die de focus leggen op toekomstgerichtheid van organisaties en drive bij medewerkers. Dit zowel op organisatie-, team- als individueel niveau. In de ouderenzorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg, daar zijn we actief, reeds 20 jaar, met een frisse kijk op professionele en gastvrije zorg.

Ervaren docenten, coaches en trainers met management skills tillen met veel passie en professionaliteit jouw medewerkers én organisatie naar een nog hoger niveau.

 

Ontdek het Anker-team

Hoe geeft Anker dit vorm?

               Anker, realistisch, deskundig en op maat

We volgen actuele tendensen in de zorg en spelen hier sterk op in met ons aanbod. Hierbij maken we gebruik van inzichten, kaders en tools waarmee we niet alleen ervaring hebben maar ook echt geloven in de meerwaarde ervan. Doen wat werkt, is ons motto!

Voor jou als medewerker en als organisatie:

 • hebben we aandacht voor het voor- en natraject
 • creëren we een veilige (leer)omgeving
 • gaan we interactief aan de slag met een beperkte groep om maximale betrokkenheid te stimuleren en garanderen
 • garanderen we een optimaal leereffect
 • houden we maximaal rekening met jouw ervaringsdeskundigheid en leerstijl
 • stimuleren we de dialoog met collega’s om te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen
 • stellen we een persoonlijk actieplan voorop: wat kan ik doen? Waar ga ik mee aan de slag? Waartoe engageer ik mij?

 

               Anker, objectief, in dialoog en eerlijk

We werken met feiten en… komen mee op de vloer om te kijken, weten en voelen hoe het er werkelijk aan toe gaat. Bij trajecten rond organisatieontwikkeling benaderen onze Anker managers de huidige situatie steeds met een positief kritische blik en communiceren hierover in alle openheid om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

 

Anker is er voor jou

               Anker, voor doeners, denkers en dromers

Als ervaren partner in zorg- en welzijnsvoorzieningen ontwikkelden we een sterke deskundigheid voor de brede zorgsector. We zijn actief in:

 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Algemene ziekenhuizen
 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Kinderdagverblijven
 • Centra voor algemeen welzijnswerk
 • Thuiszorg
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Jeugdzorg

 

Alles is mogelijk als je er maar in gelooft

 

​Het Anker-team