Consulting

Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. (Steve Jobs)

Organisatiestudie

Om actief beleid te kunnen voeren en te beantwoorden aan de wetgeving op kwaliteitszorg is permanente opvolging en/of bijsturing noodzakelijk. Anker is een geschikte partner om met kennis van de bestaande kwaliteitssystemen een objectieve doorlichting te maken. Dit zet aan tot een kritische zelfreflectie.

De uitkomsten van deze organisatiestudie worden aangewend om de gewenste kwaliteit te bepalen, de huidige kwaliteit te optimaliseren en aanpassingen te implementeren.

Met deze adviezen ben je voorbereid en klaar voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

Voorbeelden van mogelijke audits

 • uurrooster quickscan
 • ZorgScan
 • zorgtijdscan
 • pré-inspectie
 • doorlichting van de werking
 • pré-Kappacontrole

Visieontwikkeling én verankering

Weten waar je voor staat en weten waar je naar toe wil groeien, geeft vorm en voeding aan het bestaansrecht van je organisatie. De kunst bestaat er in jouw organisatie én medewerkers mee te nemen naar het uiteindelijke doel.

Samen met jouw organisatie ontwikkelt Anker een gedragen visie over

 • wonen en leven
 • maaltijdgebeuren
 • palliatieve zorg
 • fixatiebeleid
 • aanwezigheidsbeleid
 • leefgroepwerking

Procesbegeleiding

Schakel Anker in als partner om, met een positief kritische blik, jouw organisatie op weg te helpen en aan te zetten tot duurzame actie. 

 • ondersteuning bij optimalisatie van de kernprocessen
 • optimaliseren en actualiseren van het kwaliteitshandboek
 • begeleiding werkgroepen
 • uitwerken en begeleiden van trajecten zoals
 • implementeren van veranderingen