Uurroosteroptimalisatie

Wordt er ook zoveel tijd geïnvesteerd in het opmaken van een uurrooster? Blijft daar na een paar dagen niet veel meer van over? Moeten er ook zoveel ziektes opgevangen worden? Hebben jullie soms het gevoel dat de werkdruk te hoog is? Zijn medewerkers vaak afwezig? Komen medewerkers met minder goesting naar hun werk?

Dan wordt het hoog tijd om het uurrooster eens onder de loep te nemen.

Een uurrooster is hét instrument om ervoor te zorgen dat medewerkers met de juiste kwaliteiten in de juiste aantallen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie aan het werk zijn.

​Een basisrooster maken met bovenstaande voorwaarden is een uitdaging. Wanneer het rooster ook kan anticiperen op afwezigheden en ziektes, dan is dit rooster hét ideale werkinstrument om kwalitatieve zorgverlening te garanderen.

Anker kan als geen ander de praktijk van de afdeling en organisatie koppelen aan de verwachtingen van de wetgeving. De voorbije jaren hebben we al talrijke organisaties begeleid bij het optimaliseren van de uurroosters. Hilde Taillieu is trouwens, samen met Franky Blomme de auteur van 2 boeken uit de serie werkplanning in de zorgsector. Een uurrooster op maat van uw organisatie én Zelfroosteren. Ontdek hier alle boeken rond werkplanning in de zorgsector.

Teams ondersteunen om op een vlotte manier tot een nieuw rooster te komen waar alle partijen beter van worden, daar gaan we voor, elke keer opnieuw.

Mogelijke formules voor uurroosterplanning:

Uurrooster quick scan

Gedurende een halve dag worden de uurroosters onder de loupe genomen. Ervaring leert ons dat vaak door middel van kleine aanpassingen en praktische tips men een meer optimale planning en betere verdeling van de werkdruk komt. 

 

Workshop: Je uurrooster optimaliseren, het kan!

Deze workshop wordt ook op regelmatige basis als open opleiding georganiseerd. Neem een kijkje op onze website in de vormingskalender voor de geplande data.

Deze workshop ook intern georganiseerd worden.

 

Doel

  • ​Bij opmaak van het uurrooster rekening houden met de wettelijke regels, noden van de dienst en wensen van de medewerker.
  • Inzicht verwerven in ‘gezonde uurroosters’, hoe evenwicht in het team bewaren en de balans tussen ‘geven’ en ‘nemen’ vinden.

Inhoud

Het uurrooster heeft een grote impact op het dienstgebeuren, de kwaliteit van zorg en het rekruteren van nieuwe personeelsleden. Een adequaat uurrooster en navenante personeelsbezetting kunnen bijdragen tot meer tevredenheid en minder werkdruk onder het personeel.  De optimalisering van een uurrooster is maatwerk en hangt af van de grootte van de voorziening, het aantal personeelsleden, de organisatiestructuur, het diensttype,…

 Hierbij is het belangrijk dat men volgende vragen stelt:

  • Voldoet het uurrooster aan de noden en verwachtingen van mijn organisatie en mijn werknemers?
  • Hoe maak ik een uurrooster op, rekening houdend met de continuïteit van de arbeid en de regels die opgelegd worden door de wetgever?
  • Kan ik mijn uurrooster efficiënter opmaken zodat minder tussentijdse veranderingen moeten doorgevoerd worden?

​Er wordt gewerkt met het boek: Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen Auteurs: Blomme Franky en Taillieu Hilde.

Deze workshop omvat 1 sessie van 8 uur en komt in aanmerking voor het functiecomplement.

 

Uurroostertraject

Het maken van een passend uurrooster is een arbeidsintensieve uitdaging.

De personeelsbezetting wijzigt, medewerkers gaan en komen, vaak ook met andere jobtime, zorggraad is veranderd. Toch blijft men zich altijd baseren op een bestaand rooster en is dit niet meer optimaal om de correcte aanwezigheid en de juiste zorg te garanderen. Dit brengt vaak ongenoegen met zich mee.

Het maken van een degelijk uurrooster is dan ook cruciaal Het is daarom goed eens met een blanco blad te beginnen. Met dit traject garanderen we u dat u komt tot een optimaal uurrooster dat afgestemd is op de werkdrukte, én gedragen wordt door medewerkers en vakorganisaties.

Het uurrooster heeft een grote impact op het dienstgebeuren, de kwaliteit van zorg en het rekruteren van nieuwe personeelsleden. Een adequaat uurrooster en navenante personeelsbezetting kunnen bijdragen tot meer tevredenheid en minder werkdruk onder het personeel.

De optimalisering van een uurrooster is maatwerk en hangt af van de grootte van de voorziening, het aantal personeelsleden, de organisatiestructuur, het diensttype,…

Hierbij is het belangrijk dat u volgende vragen stelt:

  • Voldoet het uurrooster aan de noden en verwachtingen van jouw organisatie en medewerkers? 
  • Voldoet het uurrooster aan de regels die opgelegd worden door de wetgever?
  • Houdt het rooster voldoende rekening met een continuiteit?
  • Is het rooster afgestemd op de netto aanwezigheid van uw medewerkers?
  • Anticipeert het basisrooster op de veranderende jobtime van de medewerkers?

​Dit traject helpt jou om de personeelsbezetting in kaart te brengen en vervolgens efficiënt in te plannen, rekening houdend met de wetgeving, noden van de dienst en wensen van de medewerker.

De wettelijke verplichtingen inzake arbeidstijd, rust en pauzes worden geconcretiseerd aan de hand van werkplanningen op kwartaalbasis. Je krijgt volledig zicht op de diverse fasen van de werkplanning en de verplichtingen inzake het roosteren.

 

Hier vind je meer informatie over de boekenreeks werkplanning in de zorgsector

Hier lees je meer over feestdagenwetgeving