Organisatiestudie

Quickscan medicatieproces

Wees bewust van het verloop van het medicatieproces in de realiteit.

Onze Quickscan geeft een breed inzicht hoe het medicatieproces op dit moment verloopt. We maken een ‘foto’ van de huidige manier van werken én van het resultaat van dat werk.

Na deze Quickscan kan je zien hoe jouw organisatie scoort op de diverse onderdelen van het medicatieproces.

We brengen een overzicht waarbij we kansen, risico’s, knelpunten en verbetermogelijkheden benoemen. Bovendien brengen we wat goed is ook onder de aandacht!

De resultaten van de Quickscan zijn het vertrekpunt voor actieplannen. Een eerste vervolgstap is het direct doorvoeren van aangetroffen quick wins.

Voordelen van een Quickscan

 • Je krijgt een helder beeld van de huidige manier van werken
 • Je hebt meteen een duidelijke 0-meting die als startpunt voor de verbetering fungeert
 • De Quickscan geeft direct input en draagvlak voor het verbeterprogramma
 • De Quickscan geeft eveneens een beeld van wat goed verloopt

Tijdens onze proceswandeling door de organisatie, over de verschillende afdelingen en op verschillende tijdstippen, bekijken we de werking vanuit verschillende perspectieven en brengen we dit objectief en met feitelijke voorbeelden in kaart.

De Quickscan is gericht op

 • het creëren van een gezamelijke noodzaak en visie over het waarom en wat verbeteren
 • het geven van prikkels door tot inzicht te komen ‘waar het beter kan’
 • het prikkelen van de leidinggevenden en medewerkers om een actieplan op te maken en duurzaam te implementeren

Voor meer informatie neem contact op 

 

Uurrooster Quick Scan

Een uurrooster is hét instrument bij uitstek om ervoor te zorgen dat medewerkers met de juiste kwaliteiten, in de juiste aantallen, op het juiste moment, op de juiste plaats in de organisatie aan het werk zijn én daarbij de juiste dingen doen.

Een basisrooster maken met bovenstaande voorwaarden is een uitdaging. Wanneer je een rooster kan creëren waarbij je anticipeert op afwezigheden en ziektes, dan is dit rooster hét ideale werkinstrument om kwalitatieve zorg te garanderen.

Bij een uurrooster Quick Scan nemen we samen met de leidinggevende de bestaande uurroosters onder de loep. Ervaring leert ons namelijk dat we vaak door kleine aanpassingen en praktische tips, tot een betere verdeling van de werkdruk én een optimalere planning komen. Naast dit alles vormt ook de sociale wetgeving (en de verplichtingen daaromtrent) de rode draad doorheen deze oefening.

Voor meer informatie, neem contact op het Hilde

 

De ZorgScan: ontdek waar jij verbeterkansen laat liggen

Van ZorgScan naar Quick Wins met procesondersteunende acties.

Is hartelijke, kwalitatieve en professionele zorg- en dienstverlening ook belangrijk voor jou? Krijgt wonen en leven een centrale plaats? Dan is deze ZorgScan ongetwijfeld een meerwaarde binnen jouw organisatie.

Wanneer je zelf iedere dag in je organisatie actief bezig bent, is het moeilijk om te zien waar je sterktes én kansen (tot verbetering) liggen.

Ervaren Anker coaches komen met een objectieve, positieve blik langs. We brengen in kaart waar en wanneer het goed gaat en waar je verbeterkansen laat liggen. Visie en doelen, processen, team en manier van werken worden doorgelicht in alle vertrouwelijkheid en met het grootste respect.

De ZorgScan levert jou praktische tips op waarmee je direct aan de slag kan en die snel resultaat brengen.

De ZorgScan is bedoeld voor organisaties die in alle objectiviteit een beeld willen krijgen over hun eigen manier van werken en de zorg- en dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen.

 

Zorgtijdscan, werkdruk objectief in kaart brengen

Hoor je ook vaak opmerkingen over (te) hoge werkdruk en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg? Bevestigen ook zorgvragers en familie deze klachten? Wees dan waakzaam dat de afdeling of soms zelfs de hele organisatie niet in een vicieuze cirkel van ontevredenheid en negatieve sfeer terechtkomt.

Het ervaren van werkdruk is subjectief. Daarom is het belangrijk om dit met objectieve cijfers in kaart te brengen. Eenmaal deze er zijn, kan je bijsturen waar nodig maar ook benoemen wat en wanneer het wel goed is. Met onze Zorgtijdscan beogen we een optimale personeelsinzet en dit voor elke discipline, 24/7.

 

Doorlichting en diagnose van de organisatie

Laat Anker naar jouw organisatie kijken en krijg zo een objectief zicht op de knelpunten en de kansen tot verbetering en quick-wins.

Onze audit toont de sterktes binnen je organisatie en dus ook de opportuniteiten om verder te versterken. Anderzijds geeft een audit ook de zwakke schakels weer en hoe daarop kan ingezet worden.

Anker bekijkt of er een gezond evenwicht is tussen de zorgkwaliteit, de tevredenheid, het welzijn van medewerkers en de financiële situatie van de organisatie.

Deze audit gebeurt zowel op het werkveld door observaties ter plaatse én door verwerking van cijfermateriaal (aangeleverd door jou, verwerkt door ons).

Je ontvangt een uitgebreid en objectief verslag waarin de resultaten en bevindingen over de werking en organisatie weergegeven worden. Bovendien kan je rekenen op aanbevelingen  en quick-wins.

Deze organisatiescan houdt jou een spiegel voor en geeft je inzicht in belangrijke domeinen zoals

 • missie en visie
 • cultuur en leiderschap
 • strategie en structuur

 

Pré-inspectie

Enkel weten is onvoldoende. Je moet deze kennis ook toepassen.

Elke organisatie krijgt op een bepaald moment, onverwacht, een inspectiebezoek. Daarop anticiperen is de kunst.

De doelstelling van het pré-inspectiebezoek is

 • kijken waar de zwakke punten van de organisatie zijn (en deze aan te pakken).
 • administratieve voorbereiding. Zo ontstaat, bij onverwacht bezoek, geen onrust omdat alle informatie nog moet verzameld worden.
 • leidinggevenden en medewerkers voorbereiden op vragen die ze kunnen krijgen (en vooral op de antwoorden die ze kunnen geven).

 

Quick Scan fixatie-arm beleid

Fixatie-arm beleid is niet hetzelfde als fixatie-arme zorg.

We zijn het er allemaal over eens dat er een fixatie-arm beleid moet zijn. Maar… is er effectief ook fixatie-arme zorg in huis? Theorie en praktijk kunnen wel eens verschillend zijn.

Onze objectieve kijk helpt jullie bij een zelfevaluatie. Jullie ontvangen onze concrete tips en tricks en samen gaan we voor échte, fixatie-arme zorg.

 

Pré-Kappa controle

De controle op indicatiestellingen (kappa-controle) in de ouderenvoorzieningen wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door een zorgkassencommissie.

Wil je goed voorbereid zijn en/of zeker zijn dat de katz-schaal correct is, een Anker-docent komt langs om écht in de praktijk samen met de leidinggevende een controle uit te voeren.