Visieontwikkeling en verankering

Een duidelijke missie en visie motiveert, geeft focus en verbindt de mensen in jouw organisatie!

 

Missie, visie, doelstellingen en strategie. De kapstokken voor het beleid van de organisatie.

De missie en de visie van jullie organisatie zijn in de eerste plaats een extern visitekaartje. Ze maken duidelijk waar de organisatie voor staat, waarin ze zich onderscheidt en wat de meerwaarde is. Een duidelijke actuele missie en visie zijn dan ook een onmisbaar instrument in de positionering van de organisatie én zijn een belangrijke stap in het proces van beleidsplanning.

Is jullie missie en visie nog actueel en sluit ze aan op de realiteit en praktijk van vandaag? Is jullie visie en missie met de kernwaarden ontwikkeld ‘door de ogen van de zorgvrager’?

Visie en missie hebben ook een interne rol. Deze zie je terug in het handelen en in de cultuur van je medewerkers. Die cultuur is bepalend voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Het zorglandschap verandert. De visie op zorg is in beweging.

 • Waarom bestaan jullie, wat is jullie kernopdracht?
 • Waarvoor staan jullie, wat zijn jullie kernwaarden?
 • Hoe doen jullie dit, wat zijn jullie doelstellingen?

 

Anker biedt ondersteuning om je visie te verankeren.

 

BEWUST WORDEN, BEWEGEN EN BORGEN

Anker benut in dialoog met alle betrokken partners de kracht en energie van de mensen in de organisatie om in een korte tijd te komen tot een concreet, gedragen en realistisch plan voor de toekomst.

 • Wat heeft het team nodig en welke stappen zou het team willen en moeten zetten?
 • Wat heeft de medewerker nodig en wat motiveert de medewerker om dit te doen.

Na het bepalen van een visie en missie is het belangrijk deze te verbinden met strategische doelen.

 

Anker biedt operationele ondersteuning bij organisatieontwikkeling.

 

“Een doel is een droom met een deadline”

 Weten waar je voor staat en weten waar je naar toe wil groeien, geeft vorm en voeding aan het bestaansrecht van je organisatie. De kunst is om ervoor te zorgen dat je jouw organisatie én je medewerkers mee krijgt naar het uiteindelijke doel.

Doelstellingen zijn de eerste link met het concrete werk. Ze bieden een richtinggevend referentiekader.

 

Anker, jouw partner bij:

 • het formuleren van een missie
 • het ontwikkelen van een visie
 • het formuleren van organisatiedoelstellingen
 • het bepalen van een strategie
 • het formuleren van de identiteit en kernwaarden van de organisatie
 • begeleiding bij de opmaak van een SWOT of SOAR-analyse
 • begeleiding bij het implementeren en verankeren van een nieuwe zorgvisie
 • voorbereiden en uitwerken van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg
 • enz.