Procesbegeleiding

 

Procesbegeleiding is een meerwaarde bij:

 • Optimaliseren van processen
 • Introduceren van veranderingen
 • Verkennen van de veranderende behoeften binnen de organisatie
 • Uitwerken van een beleid rond bv.

Verbindend, deskundig, duurzaam

Anker brengt mensen in beweging

We ondersteunen jullie werking om doelstellingen te realiseren op het vlak van organisatieontwikkeling, -beleid, -kwaliteit, -cultuur, enz.

Als partner en expert zijn onze begeleidingen en interventies erop gericht om met de betrokken medewerkers tot snelle, én duurzame resultaten te komen.

Als directie, management, leidinggevende én team zijn jullie steeds op zoek naar mogelijkheden om de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. Niet alle processen gaan vanzelf. Inspelen op vragen en veranderingen, vraagt een grote inspanning en flexibiliteit van iedereen in de organisatie.  

Door het geven van feedback, bieden we inzicht in die patronen en gewoontes die verdere ontwikkelingen bevorderen, waardoor medewerkers hun kwaliteiten beter kunnen inzetten.

We zorgen ervoor dat jullie zelf kunnen focussen op de inhoud.

Anker begeleidt, de groep van de betrokkenen neemt het eigenaarschap op.

 

Wij gaan voor

 • Focus: mensen met verschillende belangen, verwachtingen komen tot een gedeelde visie en een gemeenschappelijk doel.
 • Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk om een individuele bijdrage te leveren aan een gemeenschappelijk doel.
 • Samenwerking: inter- of multidisciplinair : samen bereiken we meer dan ieder apart

 

Waarom kiezen voor een procesbegeleider van Anker?

De procesbegeleiders van Anker:

 • Begeleiden groepen om in trajecten van beleid tot uitvoering, interne veranderingsprojecten,… en zorgen voor een beter gedragen resultaat.
 • Stemmen op voorhand goed af waardoor de uitvoering perfect volgens de planning kan verlopen.
 • Hebben een frisse aanpak en gebruiken hun kennis van methodieken om het maximum te halen uit de groepsdynamiek
 • Bieden een externe blik, zijn onafhankelijk maar kennen tegelijkertijd de zorgsector door en door.
 • Zijn gebeten door faciliteren en zorgen voor professionele begeleiding