Procesbegeleiding

Wij gaan voor

Focus: mensen met verschillende belangen, verwachtingen komen tot een gedeelde visie en een gemeenschappelijk doel.

Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk om een individuele bijdrage te leveren aan een gemeenschappelijk doel.

Samenwerking: inter- of multidisciplinair : samen bereiken we meer dan ieder apart.

Verbindend, deskundig, duurzaam

 

Anker brengt mensen in beweging

We ondersteunen jullie werking om doelstellingen te realiseren op het vlak van organisatieontwikkeling, -beleid, -kwaliteit, -cultuur, enz.

Als partner en expert zijn onze begeleidingen en interventies erop gericht om met de betrokken medewerkers tot snelle, én duurzame resultaten te komen.

Als directie, management, leidinggevende én team zijn jullie steeds op zoek naar mogelijkheden om de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. Niet alle processen gaan vanzelf. Inspelen op vragen en veranderingen, vraagt een grote inspanning en flexibiliteit van iedereen in de organisatie.  

Door het geven van feedback, bieden we inzicht in die patronen en gewoontes die verdere ontwikkelingen bevorderen, waardoor medewerkers hun kwaliteiten beter kunnen inzetten.

We zorgen ervoor dat jullie zelf kunnen focussen op de inhoud.

Anker begeleidt, de groep van de betrokkenen neemt het eigenaarschap op.

 

Procesbegeleiding is een meerwaarde bij situaties zoals:

 • Optimaliseren van processen
 • Introduceren van veranderingen
 • Verkennen van de veranderende behoeften binnen de organisatie
 • Uitwerken van een beleid rond bv.
  • Van routine zorg naar gastvrije zorg
  • Vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Van werkdruk naar werkgeluk
  • Moeilijk hanteerbaar gedrag of agressie
  • Zinvol en effectief vergaderen en overleggen
  • Aanwezigheid/verzuim
  • Optimalisatie van processen op gebied van kwaliteitszorg, beleidsontwikkeling
  • Implementatie van nieuwe werkprocessen