Interimmanagement in de zorgsector

 

Interim-managers met ervaring in de zorg voor professionele invulling van jouw leidinggevende functie(s) 

 

Kennis van buiten naar binnen brengen.

Plotse afwezigheid van een leidinggevende voor bepaalde tijd? Een vacature die niet onmiddellijk ingevuld raakt? Op zoek naar specifieke expertise voor een bepaald project?

Zet in op continuïteit en kwaliteit door tijdelijk een manager op de werkvloer in te schakelen die snel inzetbaar is, voor een gerichte opdracht en gedurende een afgebakende periode.

Anker heeft deze troeven en knowhow in huis en kan jouw organisatie een interim manager garanderen die bekend is met de sector, een praktische visie heeft op trends en ontwikkelingen, kansen en oplossingen ziet voor de vraagstukken binnen de organisatie en vooral ook samen met alle actoren aan de slag gaat.

interimmanagement

Onze  interim-manager brengt, naast een frisse blik, ook veel ervaring en kennis van eerdere opdrachten mee en is heel flexibel. We spreken taken en verantwoordelijkheden vooraf door en gaan regelmatig met jou, als opdrachtgever, in overleg. We luisteren naar en communiceren met de medewerkers, bewoners en familie. Communicatie en transparantie zijn sleutelwoorden.

 

Wanneer beslis je een interim-directeur in te zetten?

 • Er is nog geen geschikte opvolger voor de onlangs vertrokken directeur.
 • De huidige directeur is langdurig afwezig (door ziekte of zwangerschap) of op non-actief gesteld.
 • Er is een expert nodig voor een bepaald project.
 • Er is extra hulp nodig in een periode van extreme drukte of grote veranderingen binnen de organisatie.

 

Waarom kies je voor Anker? Onze interim-managers…

 • zijn experten in hun vak, met vele jaren praktijkervaring.
 • zijn in staat begeleiding op maat te bieden.
 • zijn, naast interim-manager, ook coach en ondersteuner.
 • zijn praktijkgericht, daadkrachtig en resultaatgericht.
 • hebben een passie voor de zorg.
 • zorgen voor draagvlak en vertrouwen bij medewerkers.
 • luisteren naar medewerkers en bewoners/residenten.
 • hebben overtuigingskracht en zijn besluitvaardig.
 • zijn creatief en denken out of the box.
 • werken transparant en in alle openheid.
 • hebben een frisse kijk op de situatie.
 • denken ook mee op lange termijn.
 • zijn betaalbaar en toegankelijk.
 • staan er elke dag vol overgave en met positieve energie.

 

Waarmee kan Anker jou helpen?

 • Algemeen directeur woonzorgcentrum
 • Directeur in gehandicaptenvoorziening
 • Facilitair directeur
 • Directeur zorg
 • Leidinggevende functies
  • hoofd bewonerszorg
  • hoofdverpleegkundige
  • coördinator ergo – kiné - animatie
  • coördinator dagverzorgingscentrum
  • kwaliteitscoördinator
  • facilitair verantwoordelijke

Tover een vacuüm of tegenslag om in een meerwaarde en succesverhaal voor jouw organisatie. Laat ons jouw project of probleem weten en zet, samen met Anker, in op continuïteit en communicatie, flexibiliteit en expertise, maatwerk en creativiteit.

Tijdelijk versterking nodig?

Voor meer informatie, neem contact op met Hilde Taillieu via mail of telefonisch op het nummer 0479 625 004.