Evoluerend zorgmodel

Het evoluerend zorgmodel tracht een beweging te maken van routinezorg naar gastvrije zorg.
Door de drukte van elke dag vervallen medewerkers dikwijls op een bestaande routine. Zorgvragers ervaren dit als onaangenaam en ook de medewerkers voelen zich hier niet goed bij. Geef ook aandacht aan ‘wonen en leven’ is zeker zo belangrijk als ‘zorg’.

Doel

Medewerkers sensibiliseren om te werken van routinezorg naar gastvrije zorg

Inhoud

Tijdens de vorming gaan we dieper in op volgende vragen:

  • Wanneer ervaren mensen gastvrijheid en wat verstaat men eronder?
  • Wat zijn basisvoorwaarden?
  • Belang van het levensverhaal
  • Hoe zetten we dit allemaal effectief om in de praktijk?
  • Wat zijn mogelijke hindernissen en hoe kunnen we hiermee omgaan?
  • Inleefoefeningen: ‘Kijk eens door de ogen van uw bewoner’

Deze vorming kan via tussenkomst van FeBi maar kan evenzeer rechtstreeks georganiseerd worden.

 

Naar de FeBi-brochure