Grensoverschrijdend Gedrag ONLINE

In een zorgrelatie is er steeds sprake van een ‘machtsrelatie’, waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverlener en zorgvrager (cliënt, patiënt, bewoner) niet kan, ook niet na beëindiging van de professionele relatie.

Het is dan ook essentieel dat er in de voorzieningen over dit thema een open communicatiecultuur wordt gerealiseerd via onder meer teamoverleg en intervisie/supervisie. De praktijk wijst echter uit dat (S)GOG vaak onbespreekbaar is en in de taboesfeer blijft hangen. Daarom is het belangrijk dat organisaties een beleid hier rond uitschrijven en implementeren, te meer omdat uit studies blijkt dat het vaker voorkomt dan we denken

Het is belangrijk dat dit wordt opgenomen in de deontologische code, het kwaliteitsbeleid en het arbeidsreglement van organisaties. Dit heeft alleen effect wanneer het ook gedragen wordt door een cultuur waarin (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is.

Tijdens deze opleiding worden handvaten aangereikt zodat je er als organisatie onmiddellijk mee aan de slag kan gaan. 

                  

Doel

Aan de slag kunnen gaan met een plan van aanpak voor de organisatie.

 

Inhoud 

Volgende thema's komen aan bod:

  • Wettelijk kader en enkele cijfers
  • Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
  • Definitie
  • Herkennen van signalen
  • Ontwikkelen van een beleid in de voorziening
  • Opmaken van een handelingsprotocol

 

Doelgroep

Diensthoofden, directies, psychologen en vertrouwenspersonen.

Wanneer je deze vorming in-house wenst te organiseren kan dit ook, dan richten we ons verder ook tot alle medewerkers binnen de organisaties: begeleiders, zorgmedewerkers, animatoren, ergotherapeuten, kinesitherapeuten,…    

                              

Praktisch

Syllabus en vormingsattest inbegrepen

 

 

Deelnemers aan deze vorming hadden ook interesse in

Grensoverschrijdend Gedrag ONLINE

09:30 - 16:00
15
sep
Online rondetafel

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

185 ex. BTW
VOLZET