Lerend netwerk voor directies woonzorgcentra

Een lerend netwerk is een krachtige methode om inzicht te krijgen in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen die zich op de werkvloer voordoen. Het doel van intervisie is, om door zelfreflectie, te komen tot een aantal gedragsalternatieven om beter te kunnen handelen in toekomstige situaties.

Doel

Via dit lerend netwerk bieden we directies van woonzorgcentra de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden.

 

Inhoud 

De permanente evoluties, maatschappelijk, maar ook binnen de zorg, dwingen tot voortdurende aanpassing en bijsturing. Dit impliceert dat directies permanent moeten schakelen tussen verschillende rollen van leider (=inspirator, motivator), manager, coach, netwerker, ondernemer. Een hele uitdaging! De verwachtingen van alle stakeholders en de schaarste op de arbeidsmarkt maken dit nog complexer.

Steeds meer directies worstelen om in balans te blijven; voelen zich te kort schieten, vaak onbegrepen en onvoldoende gewaardeerd en ondersteund.

Tijdens deze intervisie komen diverse thema’s aan bod. Elke deelnemer kan ook eigen ideeën en onderwerpen aanreiken.

Aan de hand van een aantal creatieve methodieken wil Anker deelnemers uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

 

Aanpak

Bij het zoeken naar oplossingen voor moeilijke situaties en problemen gaan we eveneens op zoek naar succeservaringen. Naar gelijkaardige situaties die wél goed gingen. Knelpunten, problemen en voorbeelden van goede praktijken komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring.

 

 

Doelgroep

Directies van woonzorgcentra.

 

Praktisch

Ontvangst vanaf 13:15u

Vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

 

 

Lerend netwerk voor directies woonzorgcentra

13:30 - 16:30 23 sep 2022
25 nov 2022
20 jan 2023
24 mrt 2023
23
sep

Muizendries35, 9070 Heusden

400 ex. BTW
VOLZET