Medicatieveiligheid, neem geen risico's

Dat je bij het professioneel omgaan met medicatie de ‘5 juisten’ moet respecteren, daar twijfelt niemand aan. De juiste medicatie, bij de juiste persoon, op het juiste moment in de juiste dosis en op de juiste manier.

Praktijk toont echter dat tijdens het proces deze 5 voorwaarden minder juist worden opgevolgd. Het medicatieproces is en blijft, ondanks de vele hulpmiddelen, complex en tijdsintensief.

Beperk de risico’s door je eigen medicatieprocedure grondig onder de loep te nemen en te toetsen aan de werkelijkheid in je eigen organisatie.

 

Doel

Tijdens deze sessie oefenen we om risicovolle momenten in het medicatieproces op te sporen. Verbeteracties formuleren, implementeren en vooral bewaren.
We besteden ook aandacht aan het bewaken van die procedure.

​Programma

De praktijk toont dat de medicatieprocessen niet altijd even veilig verlopen.

Tijdens deze sessie staan we stil bij de verschillende stappen:

 • Correct de voorschriften uitvoeren, beheren en bewaren
 • Communicatie met voorschrijvende arts optimaliseren
 • Medicatiefiche aandachtig bekijken, juist invullen en bijhouden
 • Klaarzetten van medicatie
 • Samenwerking met apotheek optimaliseren
 • Controle van medicatie
 • Al dan niet pletten van medicatie
 • Toediening en toedieningswijze
 • Opvolging
 • Beheer voorraad en bewaren medicatie
 • Uitgeschreven procedure en processen
 • Gebruik van het elektronisch dossier
 • Medicijnincidenten registreren en hoe voorkomen

We geven bovendien aandacht aan:

 • Focus op de eigen gehanteerde medicatieprocedure én de uitwerking ervan in praktijk
 • Analyse van je eigen medicatieproces: waar zitten de knelpunten?
 • Uitwerken verbeteracties en voorbereiding uitvoering

 

Aan het einde van de vorming kan elke organisatie één of meerdere verbeteracties formuleren waarmee ze concreet in de organisatie aan de slag kunnen gaan.

​​

​​Doelgroep

Directies, hoofdverpleegkundigen, kwaliteitscoördinator, hoofd bewonerszorg, referentieverpleegkundigen,... van woonzorgcentra en centra voor gehandicaptenzorg, psychiatrische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen,...

​​

Werkvormen

Leren van elkaar staat centraal tijdens deze vorming: interactief werken met eigen resultaten van de kwaliteitsindicator en eigen procedures, alsook mogelijke verbeteracties en manieren van aanpak delen met elkaar.

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 09:15u

 

Wat deelnemers zeggen over deze vorming

“Aangenaam en goed dat er een kleinere groep is. Veel interactie. Leuk om te horen hoe het elders is en hoe het zou moeten zijn.”

“De vorming was voor mij erg leerrijk. Ik heb heel wat ideeën kunnen meenemen om in een medicatieprocedure te verwerken.”

"Zeer gedreven lesgeefster met veel kennis, die op ongedwongen manier en zonder oordeel te vellen, raad geeft. Oprechte interesse en bezorgdheid" Tatjana Derboven, Het Eepos

"Veel bruikbare info, leuk werking van andere voorzieningen eens te horen"

"Ik kan heel veel meenemen naar mijn organisatie nu ik interessante richtlijnen heb om mee aan de slag te gaan" Jasmine Van Damme, De Karrekol

"Heel veel bruikbare tips" Ann Vandewalle, Inspirant

"Een kwaliteitsvolle vorming, zeer bruikbaar in de praktijk" Els Verhavert, WZC Hof ter Veldeken

"Rustige lesgever met kennis van de materie. Kan op zaken inpikken en een klaar en duidelijk antwoord geven" Vicky Robberecht, Hof ter Veldeken

"Aangenaam, interactief, ziet dat iedereen aan de beurt kan komen. Laat voldoende ruimte voor eigen ervaringen" Lore Van Genechten, De Klokke

 

 

 

Medicatieveiligheid, neem geen risico's

09:30 - 16:00
15
jun
Beroepstitel Visum Zorgkundige

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

185 ex. BTW
VOLZET