Opleiding tot agressiecoach

Medewerkers in de zorg krijgen, jammer genoeg, steeds vaker te maken met agressief gedrag én dit onder heel verschillende vormen. Dit zorgt vaak voor spanningen, irritaties, gevoelens van onmacht en kan een serieuze impact hebben op de relatie met de betrokkene(n).

Moeilijk hanteerbaar gedrag, en agressie in het bijzonder, blijft vaak nog onbesproken of afgedaan als “eigen aan de job”. Organisaties gaan er soms vanzelfsprekend vanuit dat medewerkers hier op een professionele manier mee kunnen omgaan. Maar hoe doe je dit concreet?

Op een correcte manier (leren) omgaan met agressief gedrag, is een gedeelde verantwoordelijkheid (niet alleen van de medewerker dus). Een duidelijke visie op het voorkomen van, het omgaan met én de nazorg bij grensoverschrijdend gedrag kan hierbij helpen.

Maar dit vraagt continue aandacht en expertise. Het opstarten van een werkgroep, het aanstellen van een referentiepersoon of een agressiecoach is dan ook geen overbodige luxe.

Organisaties en medewerkers die overwegen om hiermee aan de slag te gaan of reeds eerste stappen hebben gezet, willen we via deze opleiding verder ondersteunen. We doen dit door kaders en methodieken aan te reiken, maar ook vanuit de eigen context samen op zoek te gaan naar wat nodig en mogelijk is. Door een veilige leeromgeving te creëren, bieden we kans tot het inbrengen van eigen cases of werkzorgen en nodigen we uit om eigen ervaringen te delen.

 

Doel

Na de opleiding kan de agressiecoach

 • Medewerkers leren hoe om te gaan met agressief gedrag van cliënten
 • Teams en medewerkers ondersteunen op het vlak van preventie, interventie en nazorg van agressie-incidenten
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken op individueel en team vlak
 • Beleid rond agressie opstellen en actief ondersteunen in de organisatie

 

Programma

Dag 1

Volledige dag: van 9u30 tot 16u

 • Wat is agressie?
 • Soorten agressie
  • Verbale agressie
  • Fysieke agressie
  • Frustratie agressie
  • Instrumentele agressie
  • Psycho-pathologische agressie….
 • Hoe reageren op agressie?
  • Ontstaan en uitlokkende factoren
  • Verloop van agressie-incident: verschillende fasen
  • Agressie doet wat met een mens
  • Opvolging en nazorg
 • Hulpmiddelen

Dag 2

Volledige dag: van 9u30 tot 16u

 • Kader: geweldloze verbindende communicatie
 • Counselen: gesprekstechnieken, opvolging
  • Hoe de juiste vraag stellen
  • Houding tijdens een gesprek
  • Wat niet doen, wat wel
  • Belang van verwerken
 • Communicatie
  • Hoe kan communicatie helpen?
  • Hoe kan dit een uitlokkende factor zijn?

Dag 3 : intervisie (halve dag) 

Van 9u tot 12u

 

Dag 4

Volledige dag: van 9u30 tot 16u

 • Coachen
  • Medewerker/team begeleiden na contact met agressief gedrag
  • Individuen en groepen coachen in het omgaan met agressief gedrag
 • Zelfzorg
  • Agressiecoach zelf
  • Anderen leren over zelfzorg
  • Gevaren van veel contact met agressief gedrag
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken
 • Methodes en didactiek om zelf vorming te geven

Dag 5: intervisie (halve dag)

Van 9u tot 12u

 

Dag 6

Volledige dag: van 9u30 tot 16u

 • Wetgevend kader rond agressie
 • Hoe een beleid uitschrijven en implementeren
 • Agressie op de agenda zetten/houden

 

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg- en welzijnssector, die geïnteresseerd zijn om rond dit thema aan de slag te gaan en collega's wensen te ondersteunen en begeleiden.

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 09:15u bij volledige dag, vanaf 8u45 bij halve dag.

 

Wat deelnemers zeggen over deze vorming

"Heel interessante vorming waarbij veel voorbeelden uit de praktijk aan te pas kwamen. De casusbesprekingen en overlegmomenten waren ook zeer nuttig." Alies Hanssens, WZC Ter Helle

"De opleiding was interessant en leerrijk. Heel fijn om ervaringen te horen uit andere doelgroepen. De combinatie, in samenwerking van de geriatrische casussen en de psychiatrische casussen was een grote meerwaarde voor mij." Ellen Vandecraen, 

"De lessen voldeden aan mijn verwachtingen , veel tips om in het dagdagelijkse leven toe te passe op de werkvloer. Top lesgever!" Lisa Vermeulen, WZC De Boomgaard

"De laagdrempelige sfeer op niveau van elke deelnemer + door lesgeefster steeds helder de link tussen de praktijk & theorie overgebracht. Zeer boeiend!" Barbara Matthijs, WZC Zonnebloem

"Zeer interactieve opleiding met mogelijkheid tot inbreng" Matthias Haesendonckx, UPC Duffel

"Zeer aangename opleiding in een warme huiselijke sfeer . Lesgever geeft blijk van zeer uitgebreide ervaring, kan bij alle thema’s duiden met praktijkvoorbeelden." Simon Muyldermans, UPC Duffel

 

 

Opleiding tot agressiecoach

09:30 - 16:00 9 jan 2024
23 jan 2024
6 feb 2024
5 mrt 2024
19 mrt 2024
26 mrt 2024
09
jan

Muizendries35, 9070 Heusden

945 ex. BTW
VOLZET