Opleiding tot agressiecoach

Medewerkers in de zorg krijgen, jammer genoeg, steeds vaker te maken met verschillende vormen van agressief gedrag. Dit zorgt vaak voor spanningen, gevoelens van onmacht en onveiligheid op de werkvloer. Agressie heeft een impact op de werkrelaties en heeft een impact op ziekteverzuimcijfers.

Toch blijft moeilijk hanteerbaar gedrag, en agressie in het bijzonder, vaak nog onbesproken of afgedaan als “eigen aan de job”. Organisaties gaan er soms vanzelfsprekend vanuit dat medewerkers hier op een professionele manier mee kunnen omgaan. Maar hoe doe je dit concreet?

Op een correcte manier (leren) omgaan met agressief gedrag, is een gedeelde verantwoordelijkheid (niet alleen van de medewerker dus). Een duidelijke visie op het voorkomen van, het omgaan met én de nazorg bij grensoverschrijdend gedrag kan hierbij helpen.

Dit vraagt continue aandacht en expertise. Het durven anders denken over het voorkomen van agressie, een beleid durven opstellen in cocreatie binnen de verschillende gelaagdheden van de organisatie waarbij preventie, hantering en nazorg van agressie is dan ook geen overbodige luxe. Het opstarten van een werkgroep, het aanstellen van een referentiepersoon of een agressiecoach kan daar deel van uitmaken.

Organisaties en medewerkers die overwegen om hiermee aan de slag te gaan of reeds eerste stappen hebben gezet, willen we via deze opleiding verder ondersteunen. We doen dit door kaders en methodieken aan te reiken, maar ook vanuit de eigen context samen op zoek te gaan naar wat nodig en mogelijk is. Door een veilige leeromgeving te creëren, bieden we kans tot het inbrengen van eigen cases of werkzorgen en nodigen we uit om eigen ervaringen te delen.

 

Doel

Na de opleiding kan de agressiecoach

 • Medewerkers leren hoe om te gaan met agressief gedrag van cliënten
 • Teams en medewerkers ondersteunen op het vlak van preventie, interventie en nazorg van agressie-incidenten
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken op individueel en team vlak
 • Beleid rond agressie opstellen en actief ondersteunen in de organisatie
 • Een ambassadeur zijn in een cocriatieproject omtrent agressie, correct beleid adviseren vanuit de pragmatiek van de dag

 

Programma

Dag 1

Volledige dag: van 9:30u tot 16:00u

 • Wat is agressie?
 • Soorten agressie
  • Verbale agressie
  • Fysieke agressie
  • Frustratie agressie
  • Instrumentele agressie
  • Psycho-pathologische agressie….
 • Hoe reageren op agressie?
  • Ontstaan en uitlokkende factoren
  • Verloop van agressie-incident: verschillende fasen
  • Agressie doet wat met een mens
  • Opvolging en nazorg
 • Hulpmiddelen

 

Dag 2

Volledige dag: van 9:30u tot 16:00u

 • Kader: geweldloze verbindende communicatie
 • Counselen: gesprekstechnieken, opvolging 
  • Hoe de juiste vraag stellen
  • Houding tijdens een gesprek
  • Wat niet doen, wat wel
  • Belang van verwerken
 • Communicatie
  • Hoe kan communicatie helpen?
  • Hoe kan dit een uitlokkende factor zijn?

 

Dag 3 

Intervisie (halve dag) 

Van 13:30u tot 16:30u

 

Dag 4

Volledige dag: van 9:30u tot 16:00u

 • Coachen
  • Medewerker/team begeleiden na contact met agressief gedrag
  • Individuen en groepen coachen in het omgaan met agressief gedrag
 • Zelfzorg
  • Agressiecoach zelf
  • Anderen leren over zelfzorg
  • Gevaren van veel contact met agressief gedrag
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken
 • Methodes en didactiek om zelf vorming te geven

 

Dag 5

Intervisie (halve dag)

Van 13:30u tot 16:30u

 

Dag 6

Volledige dag: van 9:30u tot 16:00u

 • Wetgevend kader rond agressie
 • Hoe een beleid uitschrijven en implementeren
 • Agressie op de agenda zetten/houden

 

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg- en welzijnssector, die geïnteresseerd zijn om rond dit thema aan de slag te gaan en collega's wensen te ondersteunen en begeleiden.

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 09:15u bij volledige dag, vanaf 13:15u bij halve dag.

 

Wat deelnemers zeggen over deze vorming

"Heel interessante vorming waarbij veel voorbeelden uit de praktijk aan te pas kwamen. De casusbesprekingen en overlegmomenten waren ook zeer nuttig." Alies Hanssens, WZC Ter Helle

"De opleiding was interessant en leerrijk. Heel fijn om ervaringen te horen uit andere doelgroepen. De combinatie, in samenwerking van de geriatrische casussen en de psychiatrische casussen was een grote meerwaarde voor mij." Ellen Vandecraen, 

"De lessen voldeden aan mijn verwachtingen , veel tips om in het dagdagelijkse leven toe te passe op de werkvloer. Top lesgever!" Lisa Vermeulen, WZC De Boomgaard

"De laagdrempelige sfeer op niveau van elke deelnemer + door lesgeefster steeds helder de link tussen de praktijk & theorie overgebracht. Zeer boeiend!" Barbara Matthijs, WZC Zonnebloem

"Zeer interactieve opleiding met mogelijkheid tot inbreng" Matthias Haesendonckx, UPC Duffel

"Zeer aangename opleiding in een warme huiselijke sfeer . Lesgever geeft blijk van zeer uitgebreide ervaring, kan bij alle thema’s duiden met praktijkvoorbeelden." Simon Muyldermans, UPC Duffel

 

 

Opleiding tot agressiecoach

09:30 - 16:00 26 apr 2024
3 mei 2024
24 mei 2024
7 jun 2024
21 jun 2024
28 jun 2024
26
apr

Muizendries35, 9070 Heusden

1100 ex. BTW
VOLZET