Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 2

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht dat we een beleid voeren rond 16 thema’s.  

Artikel 26 zegt trouwens “Waar dat van toepassing is, beschikt het woonzorgcentrum over de nodige procedures, producten en materiaal om dat beleid, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen. De procedures worden op systematische wijze uitgewerkt en zijn in overeenstemming met de praktijk.”

 

Doel

Tijdens deze intervisie werken we telkens systematisch een thema uit. We gaan op zoek naar een sterk evenwicht tussen onze dagdagelijkse praktijk en de regelgeving.

 • We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch.
 • We staan telkens stil bij volgende vragen.
  • Wordt de bewoner er beter van?
  • Is dit onze visie?
  • Is het haalbaar voor de medewerkers?
  • Hoe zorg ik er voor dat de medewerkers ook overtuigd zijn van de meerwaarde?
  • Kunnen we dit duurzaam implementeren en verankeren in onze werking?

We gaan van start met de volgende thema’s:

22 mei 2023

 • de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • valpreventie

12 juni 2023

 • ondervoeding 
 • mond- en tandzorg

11 september 2023

 • het voorkomen en de verzorging van doorligwonden
 • het voorkomen van infecties
 • de afzondering van bewoners die leiden aan een infectie met besmettingsgevaar

9 oktober 2023

 • wonen en leven in het woonzorgcentrum

Reeks 2 kan ook gevolgd worden ook al heeft u reeks 1 nog niet gevolgd.

Liever de thema's afzonderlijk volgen? Ook dat kan

Vrijheidsbeperkende maatregelen en valpreventie

Ondervoeding en mond- en tandzorg

Het voorkomen van doorligwonden, infecties en afzondering van bewoners die leiden aan een infectie met besmettingsgevaar

Wonen en leven in het woonzorgcentrum

 

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen uit woonzorgcentra.

 

Werkvorm

Op jaarbasis voorzien we 4 bijeenkomsten van telkens 6 uren. Per bijeenkomst worden telkens 2 thema’s besproken en uitgewerkt. (= 8 sessies)

Elke deelnemer krijgt de kans om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De volgorde van de thema's kan tijdens de eerste sessie in groep bijgestuurd worden.

 

Praktisch

Inbegrepen:

 • 4 bijeenkomsten van 6u = 8 sessies
 • syllabus, vormingsattest,
 • lunch, koffie en dranken 

Ontvangst vanaf 9:15u

 

 

 

 

 

 

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet : intervisie reeks 2

09:30 - 16:00 22 mei 2023
12 jun 2023
11 sep 2023
9 okt 2023
22
mei

Muizendries35, 9070 Heusden

680 ex. BTW
VOLZET