Het Woonzorgdecreet in uitvoering

Nieuwe regelgeving woonzorg 

Vanaf 1 januari 2020 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de woonzorgsector.

 

Ons aanbod

 

Anker biedt ondersteuning om op een vlotte manier te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit doen we zowel inhouse al via onze open opleidingen.

Bekijk de mogelijkheden in open aanbod.

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet

Na deze sessie heb je een duidelijk overzicht van de 16 thema’s in het nieuwe Woonzorgdecreet waarrond je een beleid moet voeren. Je kan aan de slag om deze verwachtingen in de praktijk om te zetten.

 

Intervisie: Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet

Deze intervisie kan ook in-house georganiseerd worden. Dit kan ook met verschillende woonzorgcentra samen. Voor meer info neem contact op met hilde@anker-vzw.be

 

Actuele informatie

 

Specifieke informatie per woonzorg