Het Woonzorgdecreet in uitvoering

Nieuwe regelgeving woonzorg 

Vanaf 1 januari 2020 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de woonzorgsector.

De Vlaamse overheid geeft de kans aan organisaties om aan onderstaande thema's invulling te geven alvorens hier specifiek op te inspecteren. Neem deze kans in ga aan de slag.

 

Ons aanbod

 

Anker biedt ondersteuning om op een vlotte manier te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit doen we zowel inhouse al via onze open opleidingen.

Bekijk de mogelijkheden in open aanbod.

 

Ontdek hoe je de nieuwe regelgeving het vlotst in de organisatie kan toepassen

De nieuwe regelgeving in woonzorgcentra in de praktijk (online)

 

Ontdek de 6 thema's waarrond jouw organisatie beleid moet voeren en waarop de zorginspectie specifiek zal inspecteren

  • dementiezorg
  • het voorkomen van doorligwonden
  • het voorkomen van infecties
  • de afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met besmettingsgevaar
  • de vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg
  • de individuele en collectieve participatie

Deze thema's worden tijdens een intervisie uitgewerkt.

Voer een bewust beleid omtrent het nieuwe woonzorgdecreet, ontdek de 6 thema's

 

Na deze sessies heb je een duidelijk overzicht van de thema’s in het nieuwe Woonzorgdecreet waarrond je een beleid moet voeren. Je kan aan de slag om deze verwachtingen in de praktijk om te zetten.

 

Werk samen met collega's de 16 thema's uit en bereid je voor deze te implementeren in het woonzorgcentrum. Dit kan via onderstaande intervisie:

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet Reeks 1

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet Reeks 2

 

Deze intervisie kan ook in-house georganiseerd worden. Dit kan ook met verschillende woonzorgcentra samen. Voor meer info neem contact op met hilde@anker-vzw.be

 

Actuele informatie

 

Specifieke informatie per woonzorg