Anker online

 

ANKER ONLINE maakt voortaan deel uit van ons aanbod.

 

Door de Coronacrisis vormde Anker heel wat vormingen om naar een online en interactief aanbod. Vanuit de organisatie of van thuis uit konden deelnemers inloggen en participeren aan de vorming. Uit de vele reacties begrepen we dat deelnemers de voordelen van online vormingen hebben ontdekt.

Onze inspanningen voor een online aanbod werden gesmaakt. ANKER ONLINE zal dus zeker in de toekomst een vaste plaats blijven krijgen in ons aanbod.

Martin Online

We kregen fijne feedback

"Goede uitleg, veel interactie, duidelijke verwoording, veel voorbeelden uit eigen werkomgeving."

"Fijne ervaring. Goede interactie met lesgever en deelnemers, voldoende pauzes (belangrijk voor online), luisterbereidheid en openheid in communicatie".

"Nieuwe inzichten en nieuwe, leuke methodieken".

“Was de eerste keer een online bijscholing en was beter dan verwacht”

“Ik heb toch wel enkele zaken die ik actief kan meenemen naar mijn team, het was een leerrijke bijscholing”

“het was fijn om collega’s van alle windstreken te treffen op deze online tafel.”

“De digitale werkvorm belemmerde zeker de interactie tussen de verschillende deelnemers niet.”

"Ondanks dat het ging om een online vorming wist de lesgeefster de cursisten te betrekken en de vrij theoretische vorming toch interactief te maken."

"Het online format was een nieuwe, positieve ervaring. De vorming was praktijkgericht, gegeven door een ervaren lesgever."

"Voor mij een meerwaarde dat het online is, zo verlies ik de tijd die ik normaal in de auto zit niet. Heel interessant, genoeg interactie. De lesgever zag aan onze reactie als we iets willen zeggen. Of zelfs als we even niet meer mee waren met een bepaalde slide."

"Online positief, gezien hoge werkdruk, geeft dit meer haalbaarheid om alsnog tijd te maken hiervoor. Lesgever alert voor inbreng van deelnemers, geeft feedback en erkenning."

 

Een overzicht van ons online aanbod

 

Wenst u een overzicht van ons online aanbod? Duid op de pagina vormingsaanbod bij de filters 'online rondetafel' aan. Zo worden alle opleidingen nog komende onmiddellijk gefilterd en heeft u een volledig overzicht. 

 

Hoe het werkt

We maken voor de online-sessies gebruik van ZOOM.

  • De week voor de vorming ontvang je een mail met daarin een link om je te registreren, dit als extra security-stap.
  • Na registratie ontvang je een mail met daarin de link naar de online-sessie. Mocht je deze niet ontvangen hebben, controleer zeker je spam of stuur een mail naar vormingen@anker-vzw.be.
  • Log 5 tot 10 minuten voor aanvang in via de link in de mail.
  • Je kan de vorming volgen op je computer, tablet of smartphone.

 

Tips voor een vlot verloop

  • Zorg voor een stabiele internetverbinding
  • Zorg ervoor dat je tijdens de sessie niet gestoord wordt, zet je GSM uit
  • Bij het inloggen zal het geluid en de camera afstaan. Zet je camera aan, dat draagt bij tot de interactie.
  • Tijdens de sessie vragen we je geluid uit te zetten, dit om achtergrondgeluiden te vermijden. Uiteraard is het belangrijk bij interactie en vragen je geluid aan te zetten.
  • Het helpt andere deelnemers en de docent om je schermnaam aan te passen en de naam te vermelden waarmee je aangesproken wil worden.

 

Aangezien we meer en meer de vraag krijgen om vormingen en intervisies online te laten doorgaan hebben we ervoor gekozen deze als een vast item in ons aanbod op te nemen. Dit zorgt ervoor dat u niet in direct contact komt met anderen.  Bovendien wordt ook verplaatsingstijd vermeden.

We hebben reeds ervaren dat intervisies via deze weg gesmaakt worden. Aangezien onze sessies eveneens zeer interactief zijn doet deze manier van overleg geen afbreuk aan de inhoudelijke meerwaarde en contact tussen de deelnemers. 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar vormingen@anker-vzw.be