Anker online leerplatform

'I am still learning'       (Michelangelo)

 

Vormingen als vertrekpunt voor kennisverANKERing

 

Vormingen en trainingen bij Anker zijn geen eindpunt. We gaan er telkens voor om deelnemers ‘goesting’ te doen krijgen om de verworven kennis ook effectief toe te passen op de werkvloer. We hopen dan ook dat elke vorming en training een vertrekpunt is om actiepunten op te stellen en er concreet mee aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie.

Anker assessmentQ

Interesse in een voorproefje?  Schrijf je hier in en we bezorgen je graag een voorbeeldmodule.