De kracht van intervisie

Krijg inzicht in eigen denken en handelen en ontwikkel gedragsalternatieven voor toekomstige situaties.

Bij Anker zijn een aantal intervisiegroepen actief. 

In deze begeleide intervisies leer je bij van elkaar en vanuit heel concrete werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame relaties. 

Wat is moeilijk op de werkvloer? Waar loop je tegen aan? Wat werkt niet? Wat werkt beter? Dit kan over vakinhoudelijke of 'technische' kwesties gaan maar kan ook te maken hebben met problemen rond persoonlijk functioneren.

Bij intervisie is de sfeer en het onderling vertrouwen essentieel. Wat er in de groep gezegd wordt, blijft in de groep en is dus vertrouwelijke informatie. Bekijk de voordelen van intervisie

Een Anker-facilitator neemt de rol op van intervisiecoach die voor een goede structuur zorgt en een aantal duidelijke afspraken maakt. Dit draagt bij tot constructieve en doelgerichte bijeenkomsten zonder te verzanden in praatbarakken. Bovendien zal de intervisiecoach het proces observeren en acties ondernemen om nog resutaatgerichter te werken.  

Overzicht van de intervisies in 2021

 

Intervisie voor woonassistenten

Als woonassistent ben je hét aanspreekpunt voor bewoners van assistentiewoningen en sta je in voor de organisatie van alle comfortdiensten. Doel is om op een professionele, kwalitatieve en warme manier klanten te ondersteunen. De functie van woonassistent is vaak een eenzame job. De job-inhoud moet soms gecombineerd worden met tal van andere taken, waardoor de kerntaken als woonassistent in het gedrang dreigen te komen. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen de verwachtingen van de bewoners en die van je werkgever? Waar loop je tegenaan bij de uitoefening van je job?

Aan de hand van cases en aangebrachte vragen en problemen door de groep, gaan we samen op zoek naar mogelijkheden of oplossingen. De groep kan ook zelf thema’s aanbrengen.

 

Intervisie voor ergotherapeuten ONLINE

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten.

We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.

Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden.

 

Optimaliseer je uurrooster en planning

Optimaliseer je uurrooster en planning

Het uurrooster heeft een immense impact op het reilen en zeilen binnen jouw organisatie, op de kwaliteit van zorg, tevredenheid bij medewerkers en de rekrutering van nieuwe collega’s. Tijdens deze intervisiesessies staan we stil bij dagelijkse bekommernissen aan de hand van het eigen uurrooster. Hoe kan je het uurrooster efficiënter en eenvoudiger opmaken? Hoe bekom je op een eenvoudige manier de dagelijkse bezetting, rekening houdens met de wensen van medewerkers? Hoe anticipeer je op wat komt? We reflecteren in vertrouwen over een probleem of veranderingsvraag zodat je oplossingen kan vertalen naar de praktijk.

 

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet

Het nieuwe Woonzorgdecreet verwacht een doordacht beleid rond 16 thema’s. In 2021 biedt Anker intervisiesessies uit rond 8 thema’s. We werken systematisch rond vroegtijdige zorgplanning, ethisch verantwoorde zorgverlening, dementiezorg, omgaan met gedragsproblemen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, diversiteit en participatie. Per thema gaan we op zoek naar een evenwicht tussen dagelijkse praktijk en de regelgeving. We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch.

 

Intervisie voor hoofdverpleegkundigen en teamcoaches

Via deze intervisie willen we hoofdverpleegkundigen en teamcoaches van woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan kwalitatieve zorg.

 

Intervisie in-house organiseren? 

Lees hier over de voordelen van in-house intervisie.