Consulting

Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. (Steve Jobs)

Van advies naar resultaat

 

Consulting op vlak van  organisatieontwikkeling,  projectmanagement  en  leiderschap.

 

De adviezen van Anker dragen bij tot de realisatie van vooropgestelde doelstellingen en passen binnen een maatschappelijk verantwoorde visie op zorg en samenleving. Bovendien zijn deze adviezen geënt op het veranderende zorglandschap.

Audit

Een audit op verschillende niveau’s past binnen de cyclus van kwaliteitszorg om actief beleid te kunnen voeren. Anker zorgt op basis van een objectieve analyse dat jouw organisatie kritisch naar zichzelf kijkt.

De uitkomsten van deze audit worden aangewend om de huidige kwaliteit te verbeteren en de gewenste kwaliteit te bepalen, te bewaken én te waarborgen.

Met deze adviezen ben je voorbereid en klaar voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

Voorbeelden van mogelijke audits

 • uurrooster quickscan
 • ZorgScan
 • zorgtijdscan
 • pré-inspectie
 • doorlichting van de werking
 • pré-Kappacontrole

 

Visieontwikkeling én verankering

Weten waar je voor staat en weten waar je naar toe wil groeien, geeft vorm en voeding aan het bestaansrecht van je organisatie. De kunst bestaat er in jouw organisatie én medewerkers mee te nemen naar het uiteindelijke doel.

Samen met jouw organisatie ontwikkelt Anker een gedragen visie over

 • wonen en leven
 • maaltijdgebeuren
 • palliatieve zorg
 • fixatiebeleid
 • aanwezigheidsbeleid
 • leefgroepwerking